ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Υπογράφτηκε η χρηματοδότηση 235 εκατ. από την ΕτΕΠ

ΔΕΗ: Υπογράφτηκε η χρηματοδότηση 235 εκατ. από την ΕτΕΠ

H ΔΕΗ ανακοινώνει την υπογραφή της πρώτης σύμβασης χρηματοδότησης ύψους € 235 εκ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους € 415 εκ.

Η χρηματοδότηση αυτή αφορά επενδύσεις για την περίοδο 2013-2015 για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης

ΕτΕΠ: Υπογραφή δανείου ύψους 235 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ