ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

OEE: Οι 5 προτάσεις-παρεμβάσεις στη φορολογία

OEE: Οι 5 προτάσεις-παρεμβάσεις στη φορολογία

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) προτείνει την αναθεώρηση των αντικειμενικών άξιων των ακινήτων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και την αύξηση των ορίων καθορισμού της φοροδιαφυγής .

Πιο συγκεκριμένα, κάνει τις παρακάτω πέντε παρεμβάσεις στους εξής τομείς:

Έλεγχο επιχειρήσεων από πιστοποιημένο λογιστή

Οι υπηρεσίες των ΔΟΥ δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον ήδη αυξημένο φόρτο εργασίας και δεν θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προτείνει να ανατεθεί στους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς ο υποχρεωτικός έλεγχος των μικρών επιχειρήσεων σε νέα βάση και όρια ακαθαρίστων εσόδων με την υπογραφή σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου υπό την καθοδήγηση , την επίβλεψη και τον έλεγχο του ΟΕΕ, το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά από σύμφωνη γνώμη του ΟΕΕ.

akinhta-foroi 2

Αναθεώρηση αντικειμενικών άξιων

Το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, να είναι πραγματικό, αξιόπιστο και δίκαιο. Οι αντικειμενικές αξίες πρέπει να επαναξιολογηθούν και να ισχύουν με βάση την εμπορική, τουριστική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της συγκεκριμένης περιοχής.

Αύξηση ορίων καθορισμού της φοροδιαφυγής

Το ΟΕΕ ζητεί την αναπροσαρμογή των ορίων της φοροδιαφυγής δηλαδή την αύξηση αυτών για την προστασία των επιχειρήσεων και την ενιαία αντιμετώπιση των επαγγελματιών φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων τηρούντων απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Ο συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ σε πρώτη φάση θα αφορά επιχειρήσεις και επιτηδευματίες με τζίρο έως 500.000 ευρώ ετησίως αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και θα οδηγήσει πολύ γρήγορα σε σημαντικότατη εξομάλυνση της αγοράς.

Για να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς προβλήματα η συμμετοχή του πιστοποιημένου λογιστή φοροτεχνικού θα πρέπει να είναι άμεση, υπεύθυνη και καθοριστική. Ο λογιστής πρέπει να «αποδεικνύει» τις εισπράξεις της επιχείρησης από τους πελάτες της για τον προσδιορισμό του οφειλομένου Φ.Π.Α. εκροών αλλά και την πληρωμή στους προμηθευτές της προκειμένου να προσδιορίζεται ο εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. εισροών και το τελικό αποτέλεσμα (χρεωστικό ή πιστωτικό). Για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου προτείνεται η άμεση έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων προς αποφυγή προβλημάτων και καθυστερήσεων.

FORODIAFYGH NEW

Παράταση προσφυγής των επιχειρήσεων στα διοικητικά δικαστήρια

Mε την ΠΟΛ 1244/13.11.2013 με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους" ορίζεται ότι, για Πράξεις των Φορολογικών Αρχών που δεν εξετάσθηκαν μέχρι 31/12/2013 οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια εντός προθεσμιών οριζομένων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αρχομένης 1/1/2014 για ποσά από 50.000 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ. Λόγω της μη έγκαιρης γνωστοποίησης της ΠΟΛ 1244/2013 και του μηδενικού χρόνου προσφυγής, το ΟΕΕ προτείνει : Α. Να υπαχθούν οι παραπάνω περιπτώσεις των επιχειρήσεων για ποσά από 50.000 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ στις διατάξεις του άρθρου 63Α του ν. 4174/2013 (Α'170). Β. Να δοθεί μικρή παράταση για αυτές τις επιχειρήσεις να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια με μείωση της προκαταβολής.

Διαβάστε επίσης

Διαπραγματεύσεις με την τρόικα για τη ρύθμιση χρεών στην εφορία

Ρoή Ειδήσεων