ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ίδρυση θυγατρικής στη Βουλγαρία

ΔΕΗ: Ίδρυση θυγατρικής στη Βουλγαρία

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας, από κοινού με την ελβετική εταιρία ALPIQ Group, στην οποία η Επιχείρηση κατέχει το 85% των μετοχών της, ενώ η ALPIQ το 15%.

Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.200.000 βουλγαρικά λέβα, ή περίπου 614.000 ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία αίτησης προς αδειοδότηση από την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας.

Η ίδρυση της υπόψη θυγατρικής, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της Επιχείρησης, για είσοδο σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΗ: Δεν είναι ιδιωτικοποίηση... ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ!