Αύξηση 10,3% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο

Αύξηση 10,3% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο

Αυξημένο κατά 9%, σε σχέση με πέρυσι, στα 2.977 εκατ. ευρώ ήταν το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου τον Αύγουστο του 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).


Από τα στοιχεία προκύπτει αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 297 εκατ. ευρώ ή 10,3% στα 3.182 εκατ. ευρώ καθώς και αύξηση κατά 50 εκατ. ευρώ ή 32,2% στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες ανήλθαν στα 205 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 25%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 11,6%. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 79,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (190,2%).

Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 8.372 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 7.537 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 977 εκατ. ευρώ ή 11,1% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 141 εκατ. ευρώ.

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 22,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 8,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 60,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 67,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Όσον αφορά στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, αύξηση 17,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 (Αύγουστος 2014: 2.148 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 1.821 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. των 28 παρουσίασαν μείωση κατά 30 εκατ. ευρώ ή 3,1% (Αύγουστος 2014: 956 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 986 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, αναφορικά με τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Αύγουστο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Αύγουστος 2014: 381 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 371 εκατ. ευρώ) και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν επίσης κατά 30,5% (Αύγουστος 2014: 392 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 301 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 71 εκατ. ευρώ ή 22,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει επίσης πως η εισερχόμενη κίνηση τον Αύγουστο του 2014 διαμορφώθηκε σε 4.856 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της Ε.Ε. των 28 κατά 25,4% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28 κατά 24,4%.

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1.714 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 49,4% σε 1.142 χιλ.

Διαβάστε επίσης:

CNBC: Η ανησυχία για την Ελλάδα επηρεάζει τις αγορές παγκοσμίως