ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακόμα ακριβότερα τα σημερινά έντοκα γραμμάτια

Ακόμα ακριβότερα τα σημερινά έντοκα γραμμάτια

Με το (ακόμα πιο ακριβό) επιτόκιο 2,7% πουλήθηκαν σήμερα τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, διαρκείας 13 εβδομάδων.

Από τη σχετική δημοπρασία, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,3 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (1 εκατ. ευρώ) κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς κι η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, στις 12 μ.