ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Δημόσιο άντλησε 1,14 δισ. ευρώ από τα 6μηνα έντοκα γραμμάτια

Το Δημόσιο άντλησε 1,14 δισ. ευρώ από τα 6μηνα έντοκα γραμμάτια

Επιασε τον στόχο η δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 1,138 δισ. ευρώ

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97% από 2,75% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία ενώ ο δείκτης κάλυψης παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,3.

Στην ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους υπογραμμίζει:

«Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.138 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια».

Η απόδοση της προηγούμενης δημοπρασίας ήταν 2,75%, σε αυτή που μόλις πραγματοποιήθηκε το επιτόκιο σημείωσε ελαφρά αύξηση.