ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των τραπεζικών μετοχών

Παράταση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των τραπεζικών μετοχών

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, αποφάσισε την συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκροτούν τον FTSE ΧΑ Τραπεζικό Δείκτη και συγκεκριμένα των μετοχών των παρακάτω πιστωτικών ιδρυμάτων Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς.

Η προσωρινή αυτή απαγόρευση καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.