ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόβουν τις συντάξεις, αλλά αυξάνουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων!

Κόβουν τις συντάξεις, αλλά αυξάνουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων!

Την ώρα κου η κυβέρνηση «πετσοκόβει» ανερυθρίαστα συντάξεις και επιδόματα (βλέπε θέρμανσης), «προσφέροντας» παράλληλα τα δάνεια των Ελλήνων στα κοράκια των ξένων funds, ετοιμάζει… μποναμά 14% για τα επιδόματα ευθύνης και μπόνους με ευφάνταστο τρικ από τα κρατικά ταμεία για τους δημόσιους υπαλλήλους, το συνολικό κόστος για τις αυξήσεις των οποίων ξεκινά από τα 150 εκατ. φέτος και θα φτάσει τα 300 εκατ. το 2018!

Συγκεκριμένα, το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει αύξηση του βασικού μισθού σε ορίζοντα τετραετίας, αποσύνδεση του βαθμού από τον μισθό, «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων και αλλαγή κλιμακίου ανά διετία ή τριετία ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2016 και θα φέρει αύξηση του βασικού μισθού από 15 έως 60 ευρώ για 314.000 από τους συνολικά 567.000 υπαλλήλους, ενώ θα χορηγηθεί σταδιακά σε διάστημα τεσσάρων ετών (25% κάθε 1η Ιανουαρίου από την 1/1/2016), προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή αντιμετώπιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους.

Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 κλιμάκια για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής (ΥΕ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και 19 για τους υπαλλήλους τεχνολογικής (ΤΕ) και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ). Στις δύο πρώτες κατηγορίες προβλέπεται αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου κάθε τρία χρόνια και στις δύο τελευταίες κάθε διετία προκειμένου να επιτευχθεί άνοιγμα της μισθολογικής ψαλίδας μεταξύ υπαλλήλων με υψηλά και χαμηλά προσόντα που ζητούσαν οι δανειστές.

Τα μισθολογικά κλιμάκια

Μετά τη νέα κατάταξη του προσωπικού στο νέο σύστημα αμοιβών θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξής τους μέχρι την 31-12-2017, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κόστος της νέας κατάταξης των υπαλλήλων. Από 1-1-2018 η απονομή μισθολογικών κλιμακίων, βάσει του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πραγματοποιείται κανονικά.

Οι εισαγωγικοί μισθοί παραμένουν οι ίδιοι (780 ευρώ για τους ΥΕ, 858 ευρώ για τους ΔΕ, 1.037 ευρώ για τους ΤΕ και 1.092 ευρώ για τους ΠΕ). Για τους υπαλλήλους ΥΕ κάθε αλλαγή κλιμακίου θα επιφέρει αύξηση 43 ευρώ, για τους ΔΕ 60 ευρώ, για τους ΤΕ 55 ευρώ και για τους ΠΕ 59 ευρώ.

Παραδείγματα:

- Υπάλληλος Π.Ε με επτά έτη υπηρεσίας θα λάβει αύξηση 177 ευρώ, από 1092 στα 1269 ευρώ εντός μιας τετραετίας. Το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.136,25 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.180,50 €, το τρίτο (2018) 1.224,75 € και το τέταρτο (2019) 1.269 €.

- Υπάλληλος Τ.Ε. με δεκατρία έτη υπηρεσίας θα λάβει αύξηση 180 ευρώ, από 1.187 , στα 1.367 €. Το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.232 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.277 €, το τρίτο (2018) 1.322 € και το τέταρτο (2019) 1.367 €.

- Υπάλληλος Δ.Ε. με τριάντα ένα έτη υπηρεσίας θα λάβει αύξηση 79 ευρώ, από 1.379 στα 1.458 ευρώ. Το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.398,75 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.418,50 €, το τρίτο (2018) 1.438,25 € και το τέταρτο ( 2019) 1.458 €.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον μεσολαβήσει αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, η διαφορά του βασικού μισθού, λόγω της αλλαγής αυτής, καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή της πρώτης αύξησης.

Στελέχη του υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφέρουν μάλιστα το εξής παράδειγμα:

- Yπάλληλος Π.Ε. με 19 έτη υπηρεσίας στο βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο Γ2 λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.652 €. Με τη νέα κατάταξη κατατάσσεται στο Μ.Κ. 10 με βασικό μισθό 1.623 €. Δηλαδή παρουσιάζεται μία διαφορά των 29 € η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτόν ως προσωπική και η οποία θα μειωθεί/εξαφανιστεί όταν ο εν λόγω υπάλληλος αλλάξει λόγω ετών υπηρεσίας Μ.Κ. (όταν μετακινηθεί στο Μ.Κ. 11 με βασικό μισθό 1.682 €).

Πέραν των παραπάνω προβλέπεται ενίσχυση των θέσεων ευθύνης με αύξηση των αντίστοιχων επιδομάτων, κατά μέσο όρο κατά περίπου 14% περίπου, ως εξής:

Γενικός Διευθυντής από 900 € σε 1.000 €
Διευθυντής από 400 € σε 450 €
Υποδιευθυντής από 300 € σε 350 €
Τμηματάρχης από 250 € σε 300 €

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αυξήσεις δεν θα γίνουν σε βάθος τετραετίας, αλλά άμεσα, με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

Η ονομαστική μείωση αποδοχών και το... τρικ

Και μπορεί το νέο μισθολόγιο να επιφέρει ονομαστική μείωση αποδοχών για περίπου 45% των υπαλλήλων, ωστόσο θα διατηρήσουν τους μισθούς τους, καθώς θα λαμβάνουν το υπολειπόμενο ποσό ως προσωπική διαφορά, η οποία θα συμψηφίζεται με μελλοντική αύξηση του βασικού μισθού του υπαλλήλου λόγω κανονικής (βάσει ετών υπηρεσίας) μισθολογικής εξέλιξης και όχι λόγω προωθημένης εξέλιξης ή λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης.

Παράδειγμα: Υπάλληλος ΠΕ με 19 έτη υπηρεσίας στο βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο Γ2 λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.652 ευρώ. Με το νέο σύστημα κατατάσσεται στο Μ.Κ. 10 με βασικό μισθό 1.623 ευρώ. Δηλαδή παρουσιάζεται μία διαφορά των 29 ευρώ η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτόν ως προσωπική και η οποία θα μειωθεί/εξαφανιστεί όταν ο υπάλληλος μετακινηθεί στο Μ.Κ. 11 με βασικό μισθό 1.682 ευρώ.

Επιπλέον, στο νέο σύστημα εντάσσεται και το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων, των αιρετών των ΟΤΑ κ.λ.π., σε προωθημένο μισθολογικό κλιμάκιο για τη διάρκεια της θητείας τους στις θέσεις αυτές. Επιπροσθέτως, εντάσσεται το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΔΑ, καθώς και το προσωπικό της ΕΥΠ, κατηγορίες οι οποίες διατηρούσαν ειδικά μισθολογικά καθεστώτα.

Την ίδια ώρα, τέλος, παραμένουν τα επιδόματα:

- θέσης ευθύνης
- παραμεθορίων περιοχών
- επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
- οικογενειακής παροχής