ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευρύνεται η «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού

Διευρύνεται η «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού
Εικόνα «εκτροχιασμού» παρουσιάζουν τα έσοδα...

Εικόνα «εκτροχιασμού» παρουσιάζουν τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε σχέση με τον στόχο της κυβέρνησης το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Το έλλειμμα αυξάνει στα 12,7 δισ ευρώ έναντι του στόχου 10,3 δισ ευρω.

Συνολικά η μαύρη τρύπα έχει εκτοξευθεί σε 4,5 δισ ευρώ με τα έσοδα να μειώνονται κατά 8,3% έναντι στόχου για αύξηση 8,5%

Οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζονται μειωμένες κατά 644 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εξαμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου, και στη μείωση των εισοδημάτων, στη μετάθεση για τον Ιούλιο της καταβολής από τα πιστωτικά ιδρύματα του ποσοστού 10% επί της αξίας των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το Δημόσιο και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 79,6% ή κατά 306 εκατ. ευρώ.
Το υπουργείο τονίζει ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο, με την απόδοση των φορολογικών μέτρων που περιέχονται στον εφαρμοστικό νόμο.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 8,8%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διάθεση ποσού ύψους 429 εκατ. ευρώ για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1.277 εκατ. ευρώ.

Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,5% ή κατά 1.110 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι δαπάνες του ΠΔΕ παρουσιάζουν μείωση κατά 42,3% ή 1.563 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο σημειώνει ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων.