ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημέρα της Γυναίκας: Η...ανισότητα των δύο φύλων στους μισθούς καλά κρατεί!

Ημέρα της Γυναίκας: Η...ανισότητα των δύο φύλων στους μισθούς καλά κρατεί!

Τα ...στερεότυπα όπως φαίνεται δεν καταρρίπτονται εύκολα στην πράξη και ως εκ τούτου η διάσχιση των απολαβών και των δυνατοτήτων επαγγελματικής ανέλιξης παραμένει πολύ μεγάλη μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Περίπατο …πάει η ισότητα στο εργασιακό πεδίο.

Μάλιστα, οι ανισότητες δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά πανευρωπαϊκό, όπως καταδεικνύεται και από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη της ΕΕ, στην Ελλάδα, η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων φτάνει το 45,2%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 41,1%.

Πιο χαρακτηριστικά όμως είναι τα στοιχεία που αποτυπώνουν τις διαφορές στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών: Η μέση ωριαία αμοιβή των γυναικών στην Ευρώπη είναι κατά 16,3% χαμηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σε ετήσια βάση, οι γυναίκες εργάζονται χωρίς αμοιβή 59 μέρες περισσότερες σε σχέση με τους άντρες!
Σε «δεύτερη μοίρα» παραμένουν οι γυναίκες και στις δυνατότητες να εξελιχθούν στο χώρο εργασίας τους. Σε όλους τους εργασιακούς τομείς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, οι θέσεις διοίκησης και εποπτείας καταλαμβάνονται κατά κύριο λόγο από άντρες.

Η προαγωγή είναι τελικά ανδρική υπόθεση και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν και καλύτερες αμοιβές. Στα …εργασιακά ρετιρέ δε, δηλαδή στο επίπεδο των Διευθυνόντων Συμβούλων, οι γυναίκες έχουν μερίδιο λιγότερο από 3%.

Από την άλλη πλευρά φαίνεται πως τα κοινωνικά στερεότυπα αναπαράγονται, παρά το πέρασμα των ετών: Οι εργαζόμενοι άνδρες περνούν κατά μέσο όρο 9 ώρες την εβδομάδα ασχολούμενοι με το σπίτι και το νοικοκυριό, ενώ οι γυναίκες 26 ώρες, δηλαδή 4 ώρες κάθε μέρα. Σχεδόν ημιαπασχόληση δηλαδή, παράλληλα με τη δουλειά τους!

Αυτό σημαίνει ότι για να τα βγάλουν πέρα με όλες τις δραστηριότητες υποχρεώνονται να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους. Μάλιστα το ποσοστό είναι μία στις 3, ενώ μόνο 1 στους 10 άνδρες κάνει το ίδιο!