ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια: Όλα σε funds - Τι ισχύει για «κόκκινα» και εξυπηρετούμενα

Δάνεια: Όλα σε funds - Τι ισχύει για «κόκκινα» και εξυπηρετούμενα

Κατέπεσε και άλλος ένας αριστερός μύθος... Πώς να διαχειριστεί ένας άνθρωπος τους λόγους που τον οδήγησαν να είναι ασυνεπής στις υποχρεώσεις του, τη μείωση των εισοδημάτων του, την ανεργία, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, τους λόγους που στράφηκε με την ψήφο του σε αυτούς που του «διασφάλιζαν» το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, την απογοήτευση του χειρότερου από τον προηγούμενο, την αβεβαιότητα, το απόλυτο κενό...  

ΤΕΛΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

«Ζούμε εφιάλτη, δεν έχουμε, δεν μπορούμε, προσπαθούμε, αλλά δεν γίνεται....», λόγια ανθρώπων που μέχρι χθες υπήρξαν τυπικοί και συνεπείς στα ανοίγματα και τα ρίσκα που πήραν στη ζωή τους.

Δεν έχουν χώρο πια οι οικονομικοκοινωνικές αναλύσεις η πραγματικότητα είναι κάθετη, η απογοήτευση δεν αντιστρέφεται με τεχνάσματα, η αγωνία είναι το νέο μέλος σε κάθε οικογένεια.

Η ρητορική Τσίπρα μηδένισε και μετέτρεψε τις υποσχέσεις σε στραγγαλισμό. Τι να θυμηθείς, τι να ξεχάσεις...

Η τελευταία υπόσχεση αφορά τα εργασιακά, τα οποία όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωσε θα υπερασπιστεί σαν τις συντάξεις και τα κόκκινα δάνεια.

Για να πάρει η κυβέρνηση σήμερα το πράσινο φως της εκταμίευσης όλα τα δάνεια μηδενός εξαιρουμένου παραχωρούνται σε funds. Ακόμη και των φτωχών, ακόμη και αυτά που βρίσκονταν υπό προστασία.

Με τα τελευταία δεδομένα οι τράπεζες μπορούν να δώσουν τη διαχείριση όλων των δανείων πρώτης κατοικίας σε funds, με τονπλήρη έλεγχο να αναλαμβάνεται σε ενάμιση χρόνο.

Σε funds περνούν όλα τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του κράτους, παραχωρώντας το δικαίωμα της συνδιαχείρισης πριν πωληθούν, με επιτόκιο μάλιστα που μπορεί να αυξηθεί.

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι το fund υποκαθιστά την τράπεζα στην οποία θα προτείνει ποια δάνεια θα αποφέρουν και πώς θα αποφέρουν.

Συγκεκριμένα, με βάση την εν λόγω τροπολογία οι τράπεζες θα μπορούν να μεταβιβάζουν στις εταιρείες το σύνολο της διαχείρισης των δανείων στεγαστικά, επιχειρηματικά,καταναλωτικά,κάρτες εξυπηρετούμενα και μη.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις θα έχουν σταδιακά όλο τον έλεγχο. Ουσιαστικά δηλαδή oi εταιρείες διαχείρισης και εισπρακτικές θα μπορούν να παίρνουν από τις τράπεζες τα «κόκκινα» δάνεια πρώτης κατοικίας, και μικρής αξίας και να διεκδικούν την είσπραξη των οφειλομένων.

Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει την ανάθεση σε εταιρείες – μη τραπεζικά ιδρύματα τη διαχείριση και των μικρών ενυπόθηκων δανείων για α’ κατοικία με αντικειμενική αξία έως 140.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν με την τροπολογία 468/30 1.6.2016 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), τις Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ) και τις σχετικές συμβάσεις»

είναι:

- Ανάθεση της διαχείρισης όλων των δανείων σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ακόμη και όσων συνδέονται με υποθήκη ή προσημείωση πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία κάτω των 140.000 ευρώ.

- Επιτρέπεται η διαχείριση αλλά και η μεταβίβαση σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις όλων των δανείων που έχουν χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθούν με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η κυριότερη συνέπεια από την εξέλιξη αυτή είναι ότι τα funds, αποκτώντας κόκκινα δάνεια θα στρέφονται και στον εγγυητή.

- Οταν μεταβιβάζεται εξυπηρετούμενο δάνειο σε εταιρεία και αυτό είχε κυμαινόμενο επιτόκιο θα επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η αύξηση του περιθωρίου του επιτοκίου αναφοράς υψηλότερα από εκείνα που είχαν καθορισθεί στη δανειακή σύμβαση από την τράπεζα.

- Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες διαχείρισης δανείων και τις αλλοδαπές σε ό,τι αφορά το πιστωτικό ίδρυμα που θα καταβάλλουν το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο στην περίπτωση που θέλουν να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους και στη δανειοδότηση δανειοληπτών των οποίων τα δάνεια διαχειρίζονται.