ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Άγριο «τσεκούρι» στα εφάπαξ με τις... ευλογίες του υπουργείου Εργασίας

Συντάξεις: Άγριο «τσεκούρι» στα εφάπαξ με τις... ευλογίες του υπουργείου Εργασίας

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει με αμείωτη ένταση το σχέδιο εξόντωσης των συνταξιούχων της χώρας. Μετά το άγριο «ψαλίδισμα» στις επικουρικές συντάξεις, έρχεται μια νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, βάσει της οποίας όσοι συνταξιούχοι αποχώρησαν μετά το 2014 θα δουν «πετσοκομμένο» του εφάπαξ τους πάνω από το 18%.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι «τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι την 31.12.2013 για τους ασφαλισμένους με εισφορά ύψους 4%, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του ταμείου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013».

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τους μισθωτούς και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς, το ποσοστό αναπλήρωσης 60% θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι συνταξιούχοι και στο γεγονός ότι το ως άνω αναπροσαρμοσμένο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.

Ποιους αφορά η εγκύκλιος

Επισημαίνεται ότι η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αφορά τους εξής ασφαλισμένους:

- Τομέας του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων)

- τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975 και

- τους ασφαλισμένους στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Προσωπικού του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων