ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αρχίζει η καταβολή δωροσήμου στους οικοδόμους

Πότε αρχίζει η καταβολή δωροσήμου στους οικοδόμους

Στις 10 Απριλίου 2017, αρχίζει από τα υποκαταστήματα μισθωτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) η καταβολή δωροσήμου του α' τετραμήνου του 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Η πληρωμή θα γίνει από τις 10 έως τις 26 Απριλίου, συγκεκριμένα στις 10, 11, 12, 24, 25 και 26 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα εξής:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
  • Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
  • Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν τη σχετική αίτηση-δήλωση. Ειδικά, για τους παραπάνω, η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου στον τραπεζικό λογαριασμό τους θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου.