ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή: Τι πρέπει να κάνω για να μη χάσω τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις

Προσοχή: Τι πρέπει να κάνω για να μη χάσω τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις

Σε κίνδυνο βρίσκονται πάνω από 400.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης προκειμένου να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο σε 100 δόσεις και τούτο γιατί από 01/01/2018, εάν καθυστερούν έστω και μία ημέρα την εξόφληση οποιασδήποτε νέας οφειλής προς το κράτος, τότε θα τίθενται αυτομάτως εκτός της ρύθμισης.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΕΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το χειρότερο, μάλιστα, είναι ότι οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων έως και σε 100 δόσεις οφειλών τους, εφαρμόζοντας σε βάρος τους όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία για τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», το νέο αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν.4346/2015.

Τι πρέπει να κάνω;

Προκειμένου ο οφειλέτης να μη χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει να προβεί σε δύο βασικές ενέργειες από 01/01/2018:

Α. Είτε να καταβάλλει εμπρόθεσμα ολόκληρα τα ποσά των νέων οφειλών τους προς το Δημόσιο, πριν αυτά δηλαδή καταστούν ληξιπρόθεσμα έστω και εν μέρει, είτε

Β. Να εντάξουν τις νέες οφειλές τους προς το Δημόσιο στην «πάγια ρύθμιση»

Ποιες οι προϋποθέσεις για ένταξη στην «πάγια ρύθμιση»

Σύμφωνα, πάντα, με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν κατά νου τέσσερα βασικά στοιχεία, ώστε να μπορούν να ενταχθούν χωρίς πρόβλημα στην «πάγια ρύθμιση»:

1. Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%, ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.

3. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις.

4. Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση και να μην ακυρωθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει είτε μέσω e-banking είτε σε ΑΤΜ είτε στο γκισέ υποκαταστήματος οποιασδήποτε τράπεζας την 1η δόση της ρύθμισης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση της 1ης δόσης είναι εφικτή είτε με την πληκτρολόγηση -σε περίπτωση πληρωμής μέσω e-banking ή μέσω ΑΤΜ- είτε με την προσκόμιση -σε περίπτωση προσέλευσης στο ταμείο τραπεζικού υποκαταστήματος- της λεγόμενης Ταυτότητας Ρυθμιζόμενης Οφειλής (ΤΡΟ), δηλαδή του ειδικού τριμερούς πολυψήφιου κωδικού αριθμού που συνοδεύει τη ρυθμιζόμενη οφειλή και τον οποίο θα του έχει εκδώσει η αρμόδια ΔΟΥ.