ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βόμβα» - Κρυφές μειώσεις μισθών στο Δημόσιο: Πόσα χρήματα θα χάσουν (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

«Βόμβα» - Κρυφές μειώσεις μισθών στο Δημόσιο: Πόσα χρήματα θα χάσουν (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ποιοι θα χάσουν έως και 60 ευρώ το μήνα – Δείτε αναλυτικά τα νέα ποσά που προκύπτουν από τις κρυφές μειώσεις. 

Νέα «βόμβα» για εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι αναμένεται να δουν σημαντικές απώλειες στο μισθό τους.

Εισοδηματικές απώλειες σημαντικού ύψους θα υποστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018 πάνω από 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και τουλάχιστον άλλοι 100.000 κρατικοί λειτουργοί που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Όπως προκύπτει από τα όσα διαπιστώνουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου:

1) Οι συνολικές αποδοχές 300.000 περίπου πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να υποστούν απώλειες από 43 έως και 60 ευρώ το μήνα, επειδή οι αυξήσεις των βασικών μισθών τους, οι οποίες θα προκύψουν την περίοδο 2018-2020, λόγω λήξης από την 1η-1-2018 του διετούς «παγώματος» των μισθολογικών τους ωριμάνσεων, θα συμψηφιστούν με τα ποσά των μειώσεων των βασικών μισθών τους, τα οποία προέκυψαν από την 1η-1-2016, με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 για το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο, και τα οποία εξακολουθούν να λαμβάνουν μέχρι σήμερα ως «προσωπικές διαφορές».

Οι απώλειες θα είναι διπλάσιες, δηλαδή θα φθάσουν να κυμαίνονται από 86 έως 120 ευρώ μήνα, καθώς με την επανενεργοποίηση των μισθολογικών ωριμάνσεων, η οποία θα γίνει από την 1η-1-2018, δεν θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε τη διετία 2016-2017!

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» οι συνολικές αποδοχές περίπου 300.000 δημοσίων υπαλλήλων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δημοτικοί υπάλληλοι, αναμένεται να υποστούν τις εξής απώλειες:

- 43 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΥΕ,

- 60 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΔΕ,

- 55 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ,

- 59 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ.

Τα παραπάνω ποσά είναι οι αυξήσεις των βασικών μισθών που θα προκύψουν κάποια στιγμή εντός των ετών 2018-2020 λόγω της μετάβασης των υπαλλήλων σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, η οποία θα επέλθει εξαιτίας του γεγονότος ότι από την 1η-1-2018 «ξεπαγώνουν» οι μισθολογικές ωριμάνσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο. Οι ωριμάνσεις αυτές έχουν «παγώσει» για δύο έτη, από την 1η-1-2016 έως την 31η-12-2017, με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4354/2015.

Οπως καταγγέλλουν, όμως, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων:

– Οι αυξήσεις βασικών μισθών κατά 43 έως 60 ευρώ το μήνα που θα προκύψουν από τις μισθολογικές αυτές ωριμάνσεις δεν θα έχουν ως συνέπεια την αύξηση των συνολικών αποδοχών των υπαλλήλων, διότι απλώς θα συμψηφιστούν με τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς», τα οποία θεσπίστηκαν από την 1η-1-2016 με το ν. 4354/2016, προκειμένου να μη σημειωθούν μειώσεις αποδοχών με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου. Ουσιαστικά οι αυξήσεις λόγω ωριμάνσεων απλώς θα μειώσουν τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς» και δεν θα επηρεάσουν ανοδικά τις συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων.

– Με την εκ νέου ενεργοποίηση του μηχανισμού των μισθολογικών ωριμάνσεων δεν θα ληφθεί υπόψη το διετές χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου 4354/2015, δηλαδή από την 1η-1-2016 μέχρι τις 31-12-2017, οπότε δεν θα υπάρξουν αμέσως ωριμάνσεις, αλλά αυτές θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά την επόμενη διετία ή τριετία χωρίς να επιφέρουν αυξήσεις στις συνολικές αποδοχές για το λόγο που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Ουσιαστικά, με το μη συνυπολογισμό της διετίας 2016-2017 στις μισθολογικές ωριμάνσεις που «ξεπαγώνουν» από την 1η-1-2018, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν επιπλέον αυξήσεις 43-60 ευρώ το μήνα, δηλαδή μαζί με τις ωριμάνσεις που θα χαθούν από τους συμψηφισμούς με τις «προσωπικές διαφορές» οι συνολικές εισοδηματικές θα κυμανθούν από 86 έως 120 ευρώ το μήνα!

2) Από την 1η-1-2018 αναμένεται να σημειωθούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές χιλιάδων εν ενεργεία αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών που έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες τους πριν από την 1η-1-1993 με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναδρομικά από την 1η-1-2017. Σύμφωνα με υπολογισμούς, οι μειώσεις στις τρέχουσες αποδοχές θα φθάνουν έως και τα 225 ευρώ το μήνα ή τις 2.700 ευρώ το χρόνο, ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις από την αναδρομική εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων οι συνολικές εισοδηματικές απώλειες εντός του 2018 θα φθάσουν τα 450 ευρώ το μήνα ή τις 5.400 ευρώ σε ετήσια βάση!

Ο λόγος για τον οποίο από το νέο έτος θα επιβληθούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές αποδοχές χιλιάδων υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας είναι το γεγονός ότι, ταυτόχρονα με την αναδρομική από 1ης-1-2017 εφαρμογή των ρυθμίσεων των νέων ειδικών μισθολογίων του ν. 4472/2017 η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο του 2018, θα τεθεί σε ισχύ, αναδρομικά από την 1η-1-2017, μια διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο και προβλέπει για πολλούς από τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια την αύξηση της βάσης υπολογισμού των παρακρατούμενων εισφορών για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, περίθαλψη και εφάπαξ.

Οι αναδρομικές κρατήσεις

meisoseis

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4488/2017, σύμφωνα με την οποία:

α) Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, από 1ης-1-2017 και εξής ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με εξαίρεση μόνο:
– την «προσωπική διαφορά» (σ.σ.: το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που προκύπτουν από τα νέα ειδικά μισθολόγια του ν. 4472/2017 και των αποδοχών που προκύπτουν από τα ειδικά μισθολόγια πριν από την εφαρμογή του ν. 4472/2017),
– την αποζημίωση πενθημέρου (46 €/ημέρα) και τη νυχτερινή αποζημίωση (2,77 €/ώρα).

β) Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους λαμβάνονται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.

Η παραπάνω διάταξη δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο υπολογισμός των αποδοχών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια. Από τη στιγμή όμως που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης μισθοδοσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα προσδιορίσουν τις αποδοχές με βάση τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναμένεται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και η διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4489/2017 για τη διεύρυνση της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτό θα συμβεί πιθανότατα με τις αποδοχές του Ιανουαρίου του 2018. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν αυτές οι νέες διατάξεις θα σημειωθούν σημαντικές αυξήσεις στο ύψος των εισφορών που θα παρακρατούνται κάθε μήνα από τις αποδοχές χιλιάδων αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, με συνέπεια τη μείωση των καθαρών ποσών που θα εισπράττουν κάθε μήνα.

Οι πολύ μεγάλες μειώσεις θα σημειωθούν, κυρίως, στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας που είναι «παλαιοί ασφαλισμένοι», δηλαδή στους μισθούς αυτών που έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες τους μέχρι τις 31-12-1992. Κι αυτό θα συμβεί επειδή για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι ως σύνολο συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη μόνο το άθροισμα βασικού μισθού, χρονοεπιδόματος, επιδόματος ειδικών συνθηκών και επιδόματος υψηλής ευθύνης, ενώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο, όπως ήδη προαναφέραμε, διευρύνει τη βάση υπολογισμού των εισφορών στο σύνολο βασικού μισθού και επιδομάτων, με ελάχιστες εξαιρέσεις.