ΕΤΕ: Στις 29 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα

ΕΤΕ: Στις 29 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2011 για την Τράπεζα και το Όμιλο, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011 στις 17:30 μ.μ., ώρα Ελλάδος.

Θα ακολουθήσει κλήση τηλεδιάσκεψης στις 18:00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.