Σε ελεύθερη πτώση η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων

Σε ελεύθερη πτώση η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων

Ελεύθερη πτώση κατέγραψε η αξία της περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου καθώς από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2011 «εξατμίστηκαν» 3,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με έγγραφο – απάντηση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Παναγιώτη Κουρουμπλή «η τρέχουσα αξία των ελληνικών ομολόγων» που κατέχουν σήμερα τα ταμεία ανέρχεται σε 4,2 δισ.ευρώ όταν στις 31.3.2010 ήταν 7,6 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου προκύπτει ότι:

1. Στις 30.9.2011, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) κατείχαν στο χαρτοφυλάκιό τους ομόλογα ελληνικού δημοσίου ονομαστικής αξίας 7.333.493.580,27 ευρώ και τρέχουσας αξίας 4.209.559.659,98 ευρώ όταν στις 31.3.2010 η αξία τους ανερχόταν σε 8.113.604.037,68 ευρώ και 7.603.249.861,21 ευρώ αντίστοιχα.

2. Στις 30.9.2011 οι ΦΚΑ κατείχαν στο χαρτοφυλάκιό τους έντοκα γραμμάτια ύψους 84.316.077,49 ευρώ, μερίδια ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 643.459.482,04 ευρώ και τραπεζικά ομόλογα ύψους 391.000.000,00 ευρώ σε ονομαστικές αξίας ενώ στις 31.3.2010 ανέρχονταν σε 86.151.655,53 ευρώ, 773.903.678,69 ευρώ και 425.555.500,00 ευρώ αντίστοιχα.