Εθνική: Ζημιές 7 εκατ. ευρώ χωρίς το PSI

Εθνική: Ζημιές 7 εκατ. ευρώ χωρίς το PSI

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την Τρίτη ζημίες ύψους 7 εκατ. ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες έτους λόγω των υψηλών προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.

Τα αποτελέσματα, δεν περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις από το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, το λεγόμενο PSI.

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν 32% το ίδιο διάστημα στα 1,31 δισ. ευρώ.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο εξεταζόμενο διάστημα διαμορφώθηκε στο 3,66%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5% έναντι του εννεαμήνου του 2010.

Ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 9,5%, από τους υψηλότερους μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, μετά την επίπτωση της απομείωσης των ομολόγων του PSI1.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο όμιλος εμφάνισε ζημιές 316 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 181 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2010, πριν την απομείωση των ομολόγων.

Την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη της Finansbank κατέγραψαν πτώση 9%, διαμορφούμενα στα 293 εκατ. ευρώ.