ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eκτακτη γενική συνέλευση της ΕτE για την πώληση της Finasbank

Eκτακτη γενική συνέλευση της ΕτE για την πώληση της Finasbank

Με θέμα την έγκριση της συμφωνίας πώλησης της θυγατρικής της τράπεζας στην Τουρκία, της Finansbank, πραγματοποιείται σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας.

Εξασφαλίζεται ρευστότητα 3,5 δισ.ευρώ προς χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Όπως έχει επισημάνει ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας «έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη Finansbank ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές», επισημαίνοντας ότι «με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας και στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να κατευθύνει, από νέα βάση, τους πόρους της προς την ανάταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με πηγές της Εθνικής Τράπεζας, η ολοκλήρωση της συμφωνίας σε τιμή που κινείται στο επίπεδο της λογιστικής αξίας της τράπεζας (book value) είναι απολύτως ικανοποιητική βάσει και της αρχικής στοχοθεσίας της Τράπεζας, καθώς προσφέρει σημαντική ρευστότητα ύψους 3,5 δισ. ευρώ, η οποία θα διοχετευθεί προς τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών και θωρακίζει τη φερεγγυότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΕΤΕ θα μπορέσει να:

- Προχωρήσει με την αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ, κίνηση που θα αποφέρει ωφέλειες ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
- Δρομολογήσει την αποπληρωμή «ακριβών» Pillar 2 bonds (μη καλυμμένες ομολογίες που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου) και να αποδεσμευτεί σταδιακά από τον ELA, γεγονός που θα εξασφαλίσει σημαντική ευελιξία και ενισχυμένη κερδοφορία για την ΕΤΕ (περίπου 100 εκατ. ευρώ άμεσο όφελος σε ετήσια βάση).
- Αποπληρώσει σημαντικό ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης στο κατατεθειμένο και εγκεκριμένο capital plan.
- Βελτιώσει τους βασικούς χρηματοοικονομικούς της δείκτες.