Ροή Ειδήσεων
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ Ο,ΤΙ ΣΚΑΕΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «πράσινη» Lamda, οι συμβάσεις της NEUROSOFT και το μέρισμα της Interamerican

Newsbomb

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η «πράσινη» Lamda

Πιο πράσινο δεν γίνεται. Το πράσινο ομόλογο ύψους 230 εκατ. ευρώ που εκδίδει η Lamda Development (το βιβλίο προσφορών ανοίγει στις 6 Ιουλίου) θα χρηματοδοτήσει δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έργα που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων από το πράσινο ομόλογο (85 εκατ. έως 110 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθεί σε βάθος τριετίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή νέων κτιρίων και την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του Ομίλου της Lamda Development. Άλλο ένα σημαντικό ποσό (65 εκατ. έως 85 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθεί για την απόκτηση ή η κατασκευή εγκαταστάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε μονάδες παραγωγής υδρογόνου και σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Τέλος, στο Ελληνικό θα επενδυθεί ένα σεβαστό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων (45 εκατ. έως 60 εκατ. ευρώ), προκειμένου να εγκατασταθούν έξυπνα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας, συστήματα ελέγχου των υδάτινων πόρων και τεχνολογίες πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης.

Οι συμβάσεις της NEUROSOFT

Η NEUROSOFT είναι εταιρεία παραγωγής λογισμικού με έδρα την Ελλάδα που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή, προσαρμογή και συντήρηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Όλες οι μετοχές της NEUROSOFT είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου και διαπραγματεύονται στην αγορά ΑΙΜ/MAC Italia. Βασικός μέτοχος της NEUROSOFT, είναι ο ΟΠΑΠ που διαθέτει το 67,72% των μετοχών της. Γιατί το αναφέρουμε; Διότι προ ημερών οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις υπέγραψαν δύο συμβάσεις. Η πρώτη σύμβαση αφορά στην παροχή από την NEUROSOFT ενός εργαλείου ασφάλειας και παρακολούθησης της βάσης δεδομένων κίνησης του ΟΠΑΠ και η δεύτερη σύμβαση στην παροχή υπηρεσιών security tuning για την πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) της Salesforce. Την NEUROSOFT την τρέχει ο Νώντας Πασχαλίδης, πρώην CEO της Kestrel Information Systems.

Το μέρισμα της Interamerican

Αλλαγή στην μερισματική της πολιτική εισήγαγε η Interamerican μέσω τροποποίησης που επέφερε στο καταστατικό της την παρελθούσα Παρασκευή. Το νέο άρθρο 26 του καταστατικού της ασφαλιστικής εταιρείας είναι πιο περιοριστικό στην καταβολή μερίσματος σε σχέση με πριν. Συγκεκριμένα προβλέπει πως το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται η διανομή τους. Σύμφωνα με τη νέα προσθήκη στο καταστατικό, το ποσό που θα διανέμεται στους μετόχους της Interamerican θα είναι μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Qualco και TensorFin

Στο τέλος του 2021 η Qualco του Ορέστη Τσακαλώτου είχε εξαγοράσει δυο Startup, τις TensorFin και Daedalus Technologies FZΕ, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Supply Chain Finance, καλύπτοντας όλα τα διαμορφωμένα μοντέλα χρηματοδότησης τιμολογίων και εισπρακτέων από τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Προσφάτως ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της TensorFin από την Qualco με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύσαν οι δύο πλευρές, το ενεργητικό της TensorFin στις 31/12/2021 ανερχόταν στο 1,5 εκατ. ευρώ και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 752.060 ευρώ.

Οι πραγματικοί δικαιούχοι

H Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), η διεθνής αρχή για τους κανόνες που αφορούν στην πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, παρουσίασε μια «Λευκή Βίβλο» με την οποία σκοπεύει να αναθεωρήσει τα πρότυπα που διέπουν τη δήλωση των πραγματικών δικαιούχων επιχειρήσεων. Η FATF επιδιώκει να ενισχύσει το διεθνές πρότυπο για τους πραγματικούς δικαιούχους, καθώς διαπιστώθηκε πως είτε τα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων σε κάποιες χώρες δεν ήταν επαρκώς ολοκληρωμένα, είτε δεν περιλάμβαναν στοιχεία για οντότητες, όπως π.χ. καταπιστεύματα, μέσω των οποίων αποκρύβονται χρήματα από παράνομες δραστηριότητες. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική για την Ελλάδα, το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της οποία εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες. Είναι ενδεικτικό πως οι ελληνικές εποπτικές αρχές σε καθημερινή βάση βρίσκονται σε αδιέξοδο στο να εντοπίσουν τα φυσικά πρόσωπα - μετόχους ξένων εταιρειών (κυρίως κυπριακών) που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και παρά τα αυστηρά πρόστιμα που έχουν προβλεφθεί, υπάρχουν πολλοί που προτιμούν να παρανομούν και να μην αποκαλύπτουν τους πραγματικούς δικαιούχους. Με τις αλλαγές που προωθεί η FATF αυτό πιθανότατα να θεραπευτεί.