ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αρχισαν οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των κρητικών προϊόντων

Αρχισαν οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των κρητικών προϊόντων

Την διαδικασία ένταξης των κρητικών προϊόντων στα συστήματα ποιότητας ( ΠΟΠ / ΠΓΕ / ΕΠΙΠ / Ορεινής Παραγωγής ), ξεκίνησε η Περιφέρεια Κρήτης, μετά από συνάντηση που συγκάλεσε η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Θεανώ Βρέντζου, για την ιεράρχηση της σύνταξης των φακέλων κατοχύρωσης προϊόντων και τροφίμων.

Στη συνάντηση έγινε αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων από τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης προϊόντων και τροφίμων, υποψήφιων για ένταξή στα συστήματα Ποιότητας, καθώς και των αντίστοιχων προτεινόμενων προϊόντων από την Περιφέρεια Κρήτης.

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν και προσδιορίστηκαν τα προϊόντα και τρόφιμα για τα οποία θα καταρτιστούν άμεσα οι σχετικοί φάκελοι κατοχύρωσης των προϊόντων.

Επίσης, αποφασίστηκε να γίνει άμεσα διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιλογή των μεθόδων και συνταγών παραγωγής καθώς και των χαρακτηριστικών των προϊόντων.

« Η τοπικότητα και η ποικιλομορφία της γεωργικής παραγωγής της Κρήτης συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα για την παραγωγή του πρωτογενή τομέα και συμβάλει στη πολιτιστική και γαστρονομική παράδοση της Κρήτης», δήλωσε η Θεανώ Βρέντζου, τονίζοντας ότι η κατοχύρωση των προϊόντων παρέχει την δυνατότητα διατήρησης αυτής της παράδοσης διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων της Κρήτης.

Η κ. Βρέντζου επισήμανε επίσης ότι με την πιστοποίηση τα κρητικά προϊόντα θα συνδεθούν με την γεωγραφική τους προέλευση, συμβάλλοντας στην αναγνωρισιμότητα και την προώθηση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

«Έτσι η παράδοση γίνεται πυλώνας της εξωστρέφειας για την αναβάθμιση της Αγροτικής και της ευρύτερης οικονομίας της Κρήτης», κατέληξε.