ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

440.000 ευρώ στην Π.Ε. Λάρισας για τη μεταφορά των μαθητών

440.000 ευρώ στην Π.Ε. Λάρισας για τη μεταφορά των μαθητών

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών δίνεται ποσό συνολικού ύψους 25 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2012-2013.

Αυτές οι ενισχύσεις θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιστοιχεί το ποσό του 1.558.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως: Π.Ε. Καρδίτσας 643.000, Π.Ε. Τρικάλων 183.000, Π.Ε. Λάρισας 440.000 ευρώ, Π.Ε. Μαγνησίας 292.000 ευρώ.