ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή του Γ. Παπανδρέου προς την τρόικα

Η επιστολή του Γ. Παπανδρέου προς την τρόικα

Στη δημοσιότητα δόθηκε η επιστολή του Γ. Παπανδρέου με παραλήπτες τους επικεφαλής του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ.

Στην επιστολή, ο κ. Παπανδρέου επιβεβαιώνει ότι τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ στους στόχους του νέου μνημονίου, καθώς και στις πολιτικές που ορίζει.

«Σε περίπτωση εκλογής μας ως επόμενη κυβέρνηση, θα παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στην αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος που περιγράφονται ανωτέρω, και όπως καθορίζονται λεπτομερώς στο Μνημόνιο (MoU/MEFP)», αναφέρει ο κ. Παπανδρέου.

Επίσης, ο κ. Παπανδρέου, επικαλούμενος την προσωπική του εμπειρία, επισημαίνει ότι πέραν των περικοπών, η Ελλάδα αλλά και συνολικά η Ευρώπη χρειάζονται νέες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά προτείνει ένα ευρύτερο τείχος προστασίας, κανόνες εποπτείας του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Παράλληλα, ο κ. Παπανδρέου επαναλαμβάνει την πρότασή του για επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έκδοση ευρωομολόγων, προώθηση της διαφάνειας και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Αναλυτικά, η επιστολή του Γ. Παπανδρέου στο pdf που ακολουθεί: