ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλία Αβραμόπουλου για έρευνα στις απόρρητες δαπάνες

Πρωτοβουλία Αβραμόπουλου για έρευνα στις απόρρητες δαπάνες

Τη συμμετοχή εισαγγελικού λειτουργού στην ειδική επιτροπή του υπουργείου Εξωτερικών που ελέγχει τις «απόρρητες» δαπάνες, μετά από παραγγελία Αβραμόπουλου, εξετάζει Ομάδα Εργασίας που έχει συγκροτηθεί προκειμένου να μελετήσει την αναθεώρηση των διατάξεων περί απόρρητων εθνικών δαπανών.

Τα παραπάνω αποκαλύπτονται σε έγγραφο του υπουργού Εξωτερικών, Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου. «Για πρώτη φορά μελετάται σοβαρά η δυνατότητα αλλαγής της σύνθεσης της τριμελούς ειδικής επιτροπής που ελέγχει τις απόρρητες δαπάνες, με τη συμμετοχή σε αυτή και εισαγγελικού λειτουργού», αναφέρει ειδικότερα ο υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι άμεση προτεραιότητά του, ευθύς μόλις ανέλαβε την ευθύνη του υπουργείου, ήταν και είναι ο εξορθολογισμός του πλαισίου που διέπει τις ειδικές-απόρρητες δαπάνες.

Στο ίδιο έγγραφο, ο υπουργός επισημαίνει ότι το συνολικό ποσό για απόρρητες εθνικές δαπάνες που αρχικά είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2012 του υπουργείου Εξωτερικών ανήρχετο σε 28.383.100 ευρώ και ήδη έχει μειωθεί στο ποσό των 26.133.000 ευρώ. Ο κ. Αβραμόπουλος επισημαίνει όμως ότι, με βάση τον Κώδικα του Οργανισμού του υπουργείου Εξωτερικών, οι συγκεκριμένες ανάγκες εξυπηρετούν την εξωτερική πολιτική του κράτους και δεν μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία των συμφερόντων της χώρας, ενώ απαγορεύεται να ανακοινώνονται.

Ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει στον βουλευτή ότι με εντολή του, οι υπηρεσίες του υπουργείου ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα της Οικονομικής Εισαγγελίας για πρόσβαση σε σχετικά στοιχεία και διαδικασίες, που αφορούν τις απόρρητες δαπάνες για τα έτη 2009, 2010, 2011 ακόμη και του 2012, κατά τρόπο πάντα που διαφυλάσσεται το εθνικό συμφέρον και οι σχετικές πολιτικές προτεραιότητες. Ο κ. Αβραμόπουλος σπεύδει ταυτόχρονα να υπογραμμίσει ότι, με δική του επίσης πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με τον υπηρεσιακό γενικό γραμματέα του υπουργείου, διοργανώθηκαν δύο συναντήσεις με τον οικονομικό εισαγγελέα κ. Μουζακίτη.

«Είναι λοιπόν πρόδηλη η μέριμνά μου για άπλετο φως σε όλες τις υποθέσεις διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, με απόλυτη διαφάνεια και εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών ο οποίος ωστόσο δηλώνει ότι το ζήτημα της προόδου της εισαγγελικής έρευνας σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων για απόρρητες εθνικές δαπάνες παρελθουσών οικονομικών χρήσεων, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του. Παρακάτω επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο.