ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μειώνονται τα έσοδα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

Μειώνονται τα έσοδα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

Περαιτέρω κάμψη των εσόδων του αναμένει ο κλάδος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, καθώς οι δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες θα συνεχίσουν να περικόπτονται μέχρι το 2014 φθάνοντας το 1% του ΑΕΠ, μέσα από μία σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί, όπως υποκοστολογήσεις, clawback, rebate.

Ο κλάδος, και συγκεκριμένα η εγχώρια φαρμακευτική αγορά, σύμφωνα με μελέτη της Hellastat βαίνει μειούμενος για τρίτη συνεχή χρονιά.

Αναλυτικά, οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων το 2012 διαμορφώθηκαν σε περίπου 6 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 11,5% σε σχέση με το 2011. Το 77% προήλθε από τις πωλήσεις σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, ενώ το υπόλοιπο 23% από τα νοσοκομεία. Η σωρευτική μείωση σε σχέση με το 2009 έχει πλέον φτάσει το 29,5% ενώ σε όρους όγκου το 2012 σημειώθηκε περαιτέρω κάμψη κατά 6,5%, στις 479,4 εκ. συσκευασίες.

Το 2012 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας εκτιμήθηκε στα 4,29 δισ. ευρώ (-15,4% από το 2011). Άμεση συνέπεια της ύφεσης και της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης αποτέλεσε η υποχώρηση της παραγωγικής επίδοσης των εταιριών. Το 2012 ο σχετικός δείκτης της ΕΛ.ΣΤΑΤ υποχώρησε κατά 5,5%, έναντι οριακής πτώσης το 2011.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σημαντικό πρόβλημα αποτελούν τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων που προκαλούνται από τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων και τους αργούς ρυθμούς αποπληρωμής. Ενδεικτικά, τα χρέη προς τα μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 1/1/2010 έως 31/5/2013 ανέρχεται σε 1,14 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 116 επιχειρήσεων, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της Hellastat έχουν ως εξής:

- Ο αθροιστικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2012 διαμορφώθηκε σε 5 δισ. ευρώ (-5,8% από το 2011), με τη μέση μεταβολή ανά εταιρία να σχηματίζεται σε -6,8%.

- Αντίθετα, η κερδοφορία βελτιώθηκε, με τα συνολικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να διαμορφώνονται σε 450,27 εκ. ευρώ, από 237 εκ.ευρώ το 2011 (+90%), ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 263,56 εκ., ευρώ, έναντι ζημιών 140 εκ. ευρώ το 2011. (Σημειώνεται ότι τα κέρδη προέκυψαν κυρίως λόγω της αντιστροφής των προβλέψεων που είχαν διενεργηθεί το 2011 για να καλυφθούν οι ζημιές από την απομείωση απαιτήσεων λόγω του PSI.).

- Το μέσο περιθώριο μεικτού κέρδους ενισχύθηκε σε 41,5%. Ωστόσο, η υψηλή λειτουργική επιβάρυνση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων οδήγησε στην υποχώρηση των περιθωρίων ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 6,1% και 1,2% αντίστοιχα.

- Η ικανότητα κάλυψης Τόκων υποχώρησε στις 2,4 φορές από 4,1 φορές το 2011.

- Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκαν σε 1,3 και 0,90 αντίστοιχα. Το 55,7% του Ενεργητικού απαρτίζεται από Απαιτήσεις λόγω των υψηλών χρεών των δημοσίων νοσοκομείων.

- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων το 2012 εμφάνισε μικρή άνοδο σε 8,6%.

Πηγή: Onmed

Διαβάστε επίσης:

Γερμανική πολιορκία στην Υγεία των Ελλήνων

Με ανακριβή στοιχεία πλασάρουν στους πολίτες τα ανώνυμα γενόσημα

ΕΟΠΥΥ: Λεφτά για την προώθηση των ανώνυμων γενόσημων υπάρχουν...

Έκανε πίσω ο ΕΟΠΥΥ και διόρθωσε την εγκύκλιο για τη δραστική ουσία

Δημοψήφισμα newsbomb.gr: Συντριπτική απόρριψη των ανώνυμων γενόσημων