ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χέρι στους λιγνίτες της ΔΕΗ θέλει να βάλει η ΕΕ μέσω Ευρ. Δικαστηρίου

Χέρι στους λιγνίτες της ΔΕΗ θέλει να βάλει η ΕΕ μέσω Ευρ. Δικαστηρίου

Ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρότεινε σήμερα την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2012, με την οποία ακύρωσε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα δικαιώματα αναζητήσεως και εκμεταλλεύσεως επί των κοιτασμάτων λιγνίτη τα οποία η Ελληνική Δημοκρατία παραχώρησε στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού AE (ΔΕΗ).

Υπενθυμίζεται ότι το 2008 η Επιτροπή είχε διαπιστώσει ότι η παραχώρηση και η διατήρηση σε ισχύ των δικαιωμάτων αυτών αντέβαιναν στην κοινοτική νομοθεσία, εφόσον δημιουργούσαν ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παρείχαν στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρήσει ή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, διά του αποκλεισμού ή της παρακωλύσεως της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά.

EUR-DIK

Ωστόσο, με την απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2012 το Γενικό Δικαστήριο είχε κρίνει, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου, ότι δεν αρκούσε να αποδειχθεί ότι ένα κρατικό μέτρο νόθευε τον ανταγωνισμό δημιουργώντας κατάσταση ανισότητας ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων και ότι ήταν απαραίτητο να προσδιοριστεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως της επιχειρήσεως. Η Επιτροπή προσέφυγε στη συνέχεια εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση της απόφασης του 2012. Σήμερα ο γενικός εισαγγελέας τάχθηκε με την άποψη της Επιτροπής. Σημειώνεται πάντως, ότι οι προτάσεις του δεν δεσμεύουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ούτε προδικάζουν την απόφασή του. Ωστόσο, φανερώνει προθέσεις όχι μόνο για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ αλλά και της «κληρονομιάς» της, καθώς η Ελλάδα είναι η μοναδική λιγνιτοπαραγωγός χώρα της Ευρώπης.