ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατίθεται το ν/σ για την επαναπρόσληψη των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων

Κατατίθεται το ν/σ για την επαναπρόσληψη των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων

Στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθεί εντός της ημέρας, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», με το οποίο θα επιστρέψουν οι απολυμένοι υπάλληλοι ή όσοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο δημόσιο.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται η πρόσληψη των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν να τεθούν σε κινητικότητα, λόγω των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό σε ορισμένες υπηρεσίες αιχμής.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, μονιμοποιούνται οι υπάλληλοι του δημοσίου με συμβάσεις αορίστου χρόνου, επανασυστήνεται η δημοτική αστυνομία, καθώς και η ειδικότητα των σχολικών φυλάκων, δημιουργείται το πλαίσιο για την εκποίηση των κρατικών αυτοκινήτων, ενώ καταργείται η πολιτική επιστράτευση ή οποιαδήποτε μορφή επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας.

Τέλος, επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η αποκατάσταση του τεκμηρίου της αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία, υπάρχουν ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ενώ προωθείται η κάρτα του πολίτη, σε πιλοτική, αρχικά, εφαρμογή, κυρίως στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.