Ολοκληρώνει το κυβερνητικό της πρόγραμμα η ΝΔ

Ολοκληρώνει το κυβερνητικό της πρόγραμμα η ΝΔ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία Εσωτερικής Διαβούλευσης για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας...

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία Εσωτερικής Διαβούλευσης για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, μετά από οδηγίες του προέδρου της, Αντώνη Σαμαρά.

Σήμερα συνεδρίασε η Γραμματεία Προγράμματος, με τους Τομείς Πολιτικής Ευθύνης για την Περιβαλλοντική Πολιτική, καθώς και την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, με σκοπό να προσδιορίσει τους βασικούς άξονες του προγραμματικού λόγου της ΝΔ και της στρατηγικής που θα ακολουθήσει.

Η ομάδα εργασίας διαπίστωσε την Ενεργειακή Ανασφάλεια και την Οικολογική Αδράνεια, που εμφανίζει η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, τα τελευταία δύο χρόνια, σε βάρος των συμφερόντων και των προοπτικών της χώρας μας και προσδιόρισε την πολιτική της Αειφορίας, που θα ακολουθήσει ,οριοθέτησε την Ενεργειακή Στρατηγική της χώρας, εντοπίζοντας τις αναγκαίες δράσεις κατά της Κλιματικής Αλλαγής, καθόρισε τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να γίνουν άμεσα στο χώρο του αρμόδιου Υπουργείου, συνέδεσε την προστασία του Περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής και το μέλλον των πολιτών, οριοθετώντας πολιτικές για:

Την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων.

Την εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σχέση με τις μεταφορές.

Μια ολοκληρωμένη Δασική Πολιτική.

Μια ολοκληρωμένη Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική, που θα αφορά στο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό και τα σχέδια χωρικής οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, τις σύγχρονες πολεοδομικές μελέτες, το γενικό οικοδομικό κανονισμό και το εθνικό κτηματολόγιο.

Από την πλευρά της η ομάδα εργασίας για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους, οριοθέτησε την Ενεργειακή Στρατηγική της χώρας, καθόρισε την πολιτική στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, όρισε τις προτεραιότητες στον τομέα του Φυσικού Αερίου, επισήμανε την ανάγκη έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, προέκρινε την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμία κλπ) και προσδιόρισε μια συγκεκριμένη πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.