Γ. Παπανδρέου: Ενωμένοι θα βαδίσουμε μπροστά και θα πετύχουμε

Γ. Παπανδρέου: Ενωμένοι θα βαδίσουμε μπροστά και θα πετύχουμε

Γ. Παπανδρέου: Ενωμένοι θα βαδίσουμε μπροστά και θα πετύχουμε