ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Κατερίνα Φραγκάκη στο Newsbomb.gr: Πώς σώζουμε το σπίτι μας από πλειστηριασμό

Κατερίνα Φραγκάκη στο Newsbomb.gr: Πώς σώζουμε το σπίτι μας από πλειστηριασμό
Pixabay

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών καθώς έχουν προγραμματιστεί χιλιάδες πλειστηριασμοί με τις τράπεζες κατά κύριο λόγο να φορτώνουν καθημερινά στο σύστημα περιουσιακά στοιχεία που ετοιμάζονται να βγάλουν στο «σφυρί» για χρέη.

Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη - Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω μίλησε στο Newsbomb.gr για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Τα τραπεζικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει απέναντι στον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) να μειώσουν σημαντικά το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων μέχρι το τέλος του έτους. Οπότε οι πλειστηριασμοί αποτελούν μονόδρομο για όσους δεν εντάσσονται στη ρύθμιση για την προστασία της α’ κατοικίας.

«Οι περισσότεροι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια αγνοούν τα δικαιώματα
τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να
χάσουν το σπίτι τους» τόνισε η κυρία Φραγκάκη.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης λοιπόν αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω
οικονομικών προβλημάτων για την εμπρόθεσμή καταβολή των δόσεων
του δανείου του, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει προφορικά, αλλά και
εγγράφως την τράπεζα «στόχος πρέπει να είναι ο διακανονισμός της
οφειλής και η ρύθμιση της με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επιτευχθεί
η ομαλή αποπληρωμή των χρεών του» ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος.

Σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη «σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ακολουθήσει αυτή τη λύση οι τράπεζες θα πρέπει πριν ξεκινήσουν τις δικαστικές ενέργειες και καταγγελίες των δανείων να ακολουθήσουν τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος» προειδοποιεί και συνεχίζει «ο κώδικας υποχρεώνει τις τράπεζες, πριν καταγγείλουν το δάνειο και πριν προσφύγουν στα δικαστήρια να βρουν μια λύση σε συνεργασία με τον δανειολήπτη. Η λύση αυτή προκύπτει από τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του».

Αν όμως δεν επιτευχθεί συμφωνία και ο δανειολήπτης χαρακτηριστεί «μη
συνεργάσιμος» τότε οι τράπεζες ακολουθούν μία σειρά από διαδικασίες «σύμφωνα με τον ως άνω Κώδικα τα βήματα που ακολουθούνται από την τράπεζα προκειμένου να επιτευχθεί η είσπραξη της οφειλής είναι τέσσερα» εξηγεί η κυρία Φραγκάκη:

Τα τέσσερα βήματα που ακολουθεί η τράπεζα:

  • εξώδικη καταγγελία της δανειακής σύμβασης απαιτώντας ολόκληρο το ποσό του δανείου
  • έκδοση διαταγής πληρωμής ως απαραίτητο μέσο για την έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης - πλειστηριασμών ακινήτων
  • επίδοση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης στον οφειλέτη και
  • πλειστηριασμός

Όπως ανέφερε η δικηγόρος στο Newsbomb.gr «για να σταματήσει η διαδικασία του πλειστηριασμού έστω και την ύστατη στιγμή θα πρέπει ο οφειλέτης να ανακόψει τη διαδικασία και θα πρέπει να προσέξει τις προθεσμίες γιατί οι ενέργειες πρέπει να γίνουν
άμεσα και συγκεκριμένα» τόνισε.

Η κυρία Φραγκάκη ενημερώνει τους δανειολήπτες για τις ενέργειες και τα χρονικά περιθώρια που θα πρέπει να ακολουθήσουν:

  • Κατ’ αρχάς ως μέσο άμυνας εναντίον της διαταγής πληρωμής ο νόμος προβλέπει την ανακοπή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση
  • Όταν υπάρχουν ελαττώματα στην εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες αφότου μεταγράφει η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης πρέπει να κατατεθεί ανακοπή.
  • Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό μπορεί να κατατεθεί αίτηση διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης. Στην αίτηση αυτή επισημαίνουμε σφάλματα ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς.

Ύστερα από την ανακοπή το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και αν γίνει δεκτή μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης κατάσχεσης. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης και όχι η αντικειμενική αξία, όπως όριζε η παλαιότερη διάταξη.

  • Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό μπορεί να κατατεθεί αίτηση για την αναστολή του πλειστηριασμού για 6 μήνες με εγγυοδοσία κατ’ άρθρο 1000 ΚΠολΔικ.

Τέλος, όπως επισημαίνει η κυρία Φραγκάκη, «μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
προστασίας πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019, μπορεί να
αποτραπεί ο πλειστηριασμός χωρίς την προσφυγή στα δικαστήρια, αρκεί
ο δανειολήπτης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Νόμου.
Εν κατακλείδι γίνεται σαφές ότι το νομικό οπλοστάσιο υπάρχει όμως ο
κίνδυνος καραδοκεί λόγω της άγνοιας των πολιτών για τα δικαιώματα
τους».

Διαβάστε επίσης:

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης: