«Να μην υποταχθούν οι Έλληνες στις απαιτήσεις των ξένων!»

«Να μην υποταχθούν οι Έλληνες στις απαιτήσεις των ξένων!»

Ο πρόεδρος των «ΑΝ.ΕΛ.» από το Ηράκλειο Κρήτης

Σχόλιο: Το είπε πάλι, «ψηλά το κεφάλι».