ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Γκεμπελίσκε του Κεντρικού τραπεζίτη πόσα παίρνεις;»