ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε το ΠΑΣΟΚ να διαλυθεί

Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε το ΠΑΣΟΚ να διαλυθεί

Στο Έθνος

Σχόλιο: Όπως στρώσατε θα κοιμηθείτε…