ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Αυτός είναι άπαικτος πλέον... Δεν αξίζει να ασχολούμαστε μαζί του