ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουν οι συντελεστές για τις οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία

Αλλάζουν οι συντελεστές για τις οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία

Για να αποφευχθεί τυχόν κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού που ήδη υπηρετεί.

Σε τροποποίηση της πρότασης για τα ανώτερα όρια συντελεστών υπολογισμού των οργανικών θέσεων στα δημόσια νοσοκομεία, προχωρά το υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) για την αναμόρφωση του πλαισίου οργανισμών των νοσοκομείων αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση και υποβλήθηκαν παρατηρήσεις. Όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιώργος Γιαννόπουλος, οι παρατηρήσεις ως προς τα ανώτερα όρια των συντελεστών υπολογισμού των οργανικών θέσεων υπηρεσιών λήφθηκαν υπόψη και τροποποιούνται.

Συγκεκριμένα:

- Υπηρεσία επιστημόνων, τεχνολόγων και επαγγελματιών υγείας : 0.25-0.35

- Διοικητική – οικονομική υπηρεσία : 0.20 – 0.35

- Τεχνική υπηρεσία : 0,08 -0,20

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, η τροποποίηση αυτή προτείνεται προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού που ήδη υπηρετεί, σε περιπτώσεις που ο αριθμός τους (των οργανικών αυτών θέσεων) υπερβαίνει τις υπολογιζόμενες, με τους αρχικά προτεινόμενους συντελεστές.