ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος για «τρύπα» 1,2 εκατ. ευρώ στον Αθήνα 9,84

Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος για «τρύπα» 1,2 εκατ. ευρώ στον Αθήνα 9,84

Πανικός στο δήμο Αθηναίων από τον Έκτακτο Διαχειριστικό Έλεχγο στην «αμαρτωλή» επιχείρηση ραδιοφωνίας...

Το Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει φύλλο και φτερό την περίοδο Καμίνη – Κρύος ιδρώτας έχει λούσει το… Δημαρχείο

Του Σπύρου Πάνου

Πρόκειται για τον πολύπαθο «Αθήνα 9,84», οπού πραγματοποιείται διαχειριστικός έλεγχος για τα έτη 2011 έως 2015 με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (περίοδο δημαρχίας Γιώργου Καμίνη) και συμφωνά με πληροφορίες του Νewsbomb. gr διαπιστώθηκε από τους ελεγκτές «τρύπα» που αγγίζει η και ξεπερνά το 1, 2 εκ. ευρώ!

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΡΑ με την υπ. αρ. Πρωτ.: 6338 του Δ. Σ στις 21/04/2017 αποφάσισε εσπευσμένα την ανάθεση της υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο εγκρίνοντας ταυτόχρονα αμοιβή ύψους 20.000 ευρώ!

Η σπουδή αυτή μάλιστα οφείλεται, στο να προλάβουν την προθεσμία που έθεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για την υποβολή υπομνήματος μέχρι στις 19/05/2017.

Συμφωνά με την απόφαση αυτή αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «το με αρ. πρωτ. 5358/19. 4. 2017 αίτημα ανάγκης, με το οποίο διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ανάγκη αιτιολόγησης των πεπραγμένων της Δ. Ε. Ρ. Α. και αποσαφήνισης του νομικού πλαισίου, εντός του οποίου λειτουργούσε κατά το έτος 2011 και εξακολουθεί να λειτουργεί, σε συνδυασμό με το με αρ. πρωτ. 29045/30. 1. 2017 Έγγραφο του Δημάρχου Αθηναίων, με το οποίο ζητήθηκε η προετοιμασία γνωμοδοτικού σημειώματος σε σχέση με τα θέματα που θίγει η έκθεση κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με το ίδιο αίτημα ανάγκης, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της ανάθεσης σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένου δικηγόρου και κατά προτίμηση καθηγητού Πανεπιστημίου Νομικής Σχολής στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας, εξαιτίας της έλλειψης νομικού στη Δ. Ε. Ρ. Α. με εξειδίκευση στο αντικείμενο της αιτούμενης υπηρεσίας, αλλά και λόγω της αυξημένης σπουδαιότητος του εν λόγω ελέγχου για την Δ. Ε. Ρ. Α». Αλήθεια, πόσους και με τι αμοιβές νομικούς συμβούλους απασχολεί η «αμαρτωλή» Δ. Ε. Ρ. Α;

Μάλιστα λόγο του επειγόντως του θέματος στην ίδια απόφαση σπεύδουν να διασφαλίσουν την πίστωση των 20.000 ευρώ, δεσμεύοντας μέρος του αναδιορφωμενου προϋπολογισμού της εταιρείας για το οικομικο έτος 2017: «την με αρ. πρωτ. 5362/21. 4. 2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης από την Πρόεδρο του Δ. Σ., με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 20.000 € σε βάρος του ΚΑ 61. 00. 00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ανάγκη για την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών, επί της οποίας έχει τεθεί η βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Οικονομικών, ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους 20.000 € υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 61. 00. 00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, ότι η δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων και ότι απομένει υπόλοιπο προς ανάληψη. Την υπ’ αριθ. 2 απόφαση της με αρ. 212 συνεδρίασης του Δ. Σ. της Δ. Ε. Ρ. Α, που έλαβε χώρα στις 21/ 4/ 2017 (ΑΔΑ: 7ΥΧΚΟΡΘ7-911), με την οποία διενεργήθηκε η δέσμευση της πίστωσης σε βάρος του Κ. Α. 61. 00. 00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

Μάλιστα σχετικά με το πόσο της αμοιβής αναφέρετε στην απόφαση: «Εξειδικεύεται η αποτίμηση των επιμέρους παροχών, ως ακολούθως: 3. 1. Για τη σύνταξη Γνωμοδοτικού Σημειώματος από τον κ. Καθηγητή, αμοιβή δέκα χιλιάδων ευρώ (€10. 000) πλέον ΦΠΑ. 3. 2. Για τη μελέτη του φακέλου του ελέγχου και τη σύνταξη Σχεδίου Υπομνήματος προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, αμοιβή επτά χιλιάδων ευρώ (€7. 000) πλέον ΦΠΑ. 3. 3. Για την παροχή νομικών συμβουλών προς τη ΔΕΡΑ, κατά την επικοινωνία της με τα ελεγκτικά όργανα και την εν γένει νομική επικουρία της, όπως αναλύεται ανωτέρω, αμοιβή τριών χιλιάδων ευρώ (€3. 000) πλέον ΦΠΑ. Έπειτα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη, ότι έχει ήδη καταρχήν εγκριθεί η επιλογή της συγκεκριμένης δικηγορικής εταιρείας σε προηγούμενη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, ήτοι με επτά θετικές ψήφους, μία αρνητική ψήφο και μία αποχή».

Ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνενδριου, για την περίοδο δημαρχίας Γ. Καμίνη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού μόνο για το 2011 διαπιστώνεται συμφωνά με πληροφορίες «τρύπα» 1, 2 εκ. ευρώ. Γύρευε τι θα προκύψει για τα επόμενα έτη.

Δείτε στη Gallery του Newsbomb.gr ολόκληρη την απόφαση

Σχετικές ειδήσεις