Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Τι ζητούν οι Στρατιωτικοί από το ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο

Τι ζητούν οι Στρατιωτικοί από το ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε σε μια συνολική καταγραφή, πολύτιμο βοήθημα για τη νέα πολιτική ηγεσία, που συνοδεύεται από προτάσεις.

Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για:

α) το μισθολόγιο των στρατιωτικών,
β) ωράριο εργασίας - αποζημίωση υπερωριών, νυχτερινών εκπαιδεύσεων κ.λπ.,
γ) τοποθετήσεις - μεταθέσεις - αποσπάσεις στρατιωτικού προσωπικού,
δ) Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό και
ε) στρατιωτικά οικήματα.

Για το μισθολόγιο, έγκαιρα, και ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της σχετικής επιτροπής που συγκροτήθηκε στο ΥΠΕΘΑ, η ΕΣΠΕΗΠ σημειώνει πως για να είναι δίκαιο χρειάζεται η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στον βασικό μισθό, η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή και η χορήγηση επιδόματος ενοικίου στα στελέχη που δεν διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία στη φρουρά που υπηρετούν. Χέρι-χέρι με αυτές τις προτάσεις πάει και το ζήτημα των υπερωριών, με τους στρατιωτικούς να ζητούν από την πολιτεία να καταβάλει τα ποσά προς αναπλήρωση των απολεσθέντων, κατ' ανάλογη εφαρμογή με τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις - αποσπάσεις και μεταθέσεις, η ΕΣΠΕΗΠ ζητά ξεκάθαρη και δίκαιη διαδικασία, απόλυτα αδιάβλητη και αντικειμενική, που θα βασίζεται στην «ενίσχυση των αντικειμενικών και κοινωνικών τρόπων μοριοδότησης και την κατάργηση των υπηρεσιακών τρόπων μοριοδότησης». Επίσης, να τεθούν ως ανώτατο όριο μεταθέσεων οι πέντε, καθώς και μετά τη συμπλήρωση 25ετούς χρόνου υπηρεσίας τα στελέχη να μετατίθενται στη φρουρά επιθυμίας τους. Επίσης, ενημέρωση στελεχών που μετατίθενται τουλάχιστον τέσσερις μήνες νωρίτερα, όπως διαβάζουμε στο «Παρασκήνιο».

Σε ό,τι αφορά το Ασφαλιστικό, η πρόταση της ΕΣΠΕΗΠ είναι «να αυξηθεί σταδιακά ο εργασιακός βίος των στελεχών και όσοι συμπληρώνουν 25 έτη ενεργούς υπηρεσίας να μετατάσσονται, εφόσον το επιθυμούν και δεν υπάρχει δυνατότητα να μετατεθούν σε κενές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλησίον του τόπου συμφερόντων τους», ένα μέτρο αναγκαίο για να αποφευχθεί η γήρανση του στρατού. Σε ό,τι αφορά τα επιπλέον πέντε μάχιμα έτη, να δίνονται χωρίς επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και στους ασφαλισμένους μετά το 1990.

Για τη στέγαση των στελεχών ζητείται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου (αντιπαροχή, επίδομα ενοικίου, μοριοδότηση ΣΟΑ - ΣΟΜΥ με βάση το εισόδημα), προκειμένου να έχουν στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση τα στελέχη, ενώ υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και για άλλα μέτρα ανακούφισης, αμελητέου κόστους, π.χ. για τη μεταφορά στελεχών για εκτέλεση υπηρεσίας με στρατιωτικά μέσα, την καταβολή εφάπαξ στους ΕΜΘ πριν από τα 25 έτη υπηρεσίας (αφορά τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΕΜΘ ειδικών δυνάμεων που συνταξιοδοτήθηκαν), όπως στις υπόλοιπες κατηγορίες στελεχών, τη δημιουργία ατομικών μερίδων σε ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ από όπου θα εξαρτώνται τα μερίσματα, και την τοποθέτηση στα ΔΣ των ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ εκλεγμένων εκπρόσωπων των εν ενέργεια στρατιωτικών κ.λπ.