ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παρατείνεται η απόφαση για αναστολή καταβολής δικαστικών παραβόλων

Παρατείνεται η απόφαση για αναστολή καταβολής δικαστικών παραβόλων

Παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου η υπουργική απόφαση για αναστολή καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.

Η παράταση, καθώς η προηγούμενη απόφαση έληγε στις 31/7/ 2015 κρίθηκε αναγκαία λόγω της διατήρησης περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Ν. Παρασκεύοπουλου αναστέλλεται, λόγω ανωτέρας βίας, για όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, η υποχρέωση εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Σχετικές ειδήσεις