Τηλεοπτικές άδειες: Νέες προσφυγές στο ΣτΕ από τους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών

Τηλεοπτικές άδειες: Νέες προσφυγές στο ΣτΕ από τους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών

Νέες  προσφυγές κατά των 7 νέων δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας και την τιμή εκκίνησης που καθορίστηκε για την κάθε μια άδεια στα 35 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν  στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ  προσέφυγαν η Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας  (ΕΙΤΗΣΕΕ) καθώς και οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΣΚΑΙ και ΣΤΑΡ (Star Channel) και ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και την  ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία οι σχετικές αποφάσεις του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Ν. Παππά.
 
Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες οι υπουργικές αποφάσεις  είναι αντίθετες στις αρχές του ανταγωνισμού και της ανοικτής εσωτερικής  αγοράς, επειδή περιορίζεται υπέρμετρα ο ανταγωνισμός και η εσωτερική αγορά  και είναι υπερβολική η τιμή εκκίνησης αφού δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα οικονομικά μεγέθη της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς  από τα οποία εξαρτάται ο καθορισμός της  τιμής εκκίνησης.
          
Η υπερβολικά μεγάλη τιμή εκκίνησης των αδειών  μειώνει το ενδιαφέρον  προσέλευσης και αδειοδότησης των υποψηφίων, παραβιάζοντας  ταυτόχρονα  με το τρόπο αυτό την αρχή της ελεύθερης έκφρασης, τις συνταγματικές αρχές του πλουραρισμού και της πολυφωνίας, υποστηρίζουν, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι η διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης  διενεργείται αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια  χωρίς άλλα κριτήρια, κατά παράβαση των συνταγματικών επιταγών του άρθρου 14 και της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ενώ η τιμή εκκίνησης δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 
Τέλος, επικαλούνται τόσο μελέτη του πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, όσο και άλλη ιδιωτική μελέτη, σύμφωνα με τις οποίες δυσχεραίνεται υπέρμετρα το καθεστώς δανειοδότησης των μελών της ΕΙΤΗΣΕΕ.