ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ ασκούνται στον κυβερνοπόλεμο

ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ ασκούνται στον κυβερνοπόλεμο
Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως 04 Νοεμβρίου η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ – 2011»

Ξεκίνησε χθές και θα διαρκέσει έως 4 Νοεμβρίου η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ – 2011» με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων, φορέων του Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα και της Ακαδημαϊκής κοινότητας.Η άσκηση διοργανώνεται και συντονίζεται από το ΓΕΕΘΑ αλλά ενεργό ρόλο έχουν βάσει των σχεδίων και της εμπειρία και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Σκοπός της άσκησης είναι η εξάσκηση των εμπλεκομένων ατόμων και φορέων, η δοκιμή των υφισταμένων σχεδίων, δομών και διαδικασιών που αφορούν στην αντιμετώπιση μειζόνων συμβάντων στον Κυβερνοχώρο καθώς και η επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.