ΕΛΛΑΔΑ

Νέο προστατευτικό δίχτυ για την Πάρνηθα από το ΣτΕ

Νέο προστατευτικό δίχτυ για την Πάρνηθα από το ΣτΕ

Με γνώμονα την προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε διάταγμα που εκδόθηκε το 2007 κατά το σκέλος που επέτρεπε σε συγκεκριμένη ζώνη περίπου 500 στρεμμάτων να αναπτυχθεί πάρκο υψηλής τεχνολογίας και έρευνας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την υπ' αριθ. 2880/2012 απόφασή του δέχθηκε ότι η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταρτίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψιν επιταγές και δεσμεύσεις που απορρέουν από το ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας που εγκρίθηκε με το νόμο 1515/85.

Δέχθηκε επίσης ότι δεν εξετάστηκε αν η επίμαχη ρύθμιση που εξαιρεί την έκταση από το καθεστώς προστασίας της Πάρνηθας εναρμονίζεται προς τους σκοπούς του ρυθμιστικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών στους οποίους περιλαμβάνεται η προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων της Αττικής και των οικοσυστημάτων τους και η ανάσχεση της εξάπλωσης των πόλεων και οικισμών.