ΕΛΛΑΔΑ

Μειώθηκαν τα εργατικά ατυχήματα

Μειώθηκαν τα εργατικά ατυχήματα
Κατά 8,2% μειώθηκαν τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα...

Κατά 8,2% μειώθηκαν τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το πρώτο πεντάμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010. Μειωμένα κατά 36,6% και τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας, διερεύνησαν τις αιτίες 2.084 εργατικών ατυχημάτων τα οποία αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 26 ήταν θανατηφόρα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα από τις περιφερειακές Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης 10.601 έλεγχοι, οι οποίοι αφορούσαν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Επιβλήθηκαν συνολικά 1.080 κυρώσεις (339 μηνύσεις, 380 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.030.805 ευρώ και 361 διακοπές εργασιών).