Η Τράπεζα Κύπρου εκτός εξωτερικής διαχείρισης

 Η Τράπεζα Κύπρου εκτός εξωτερικής διαχείρισης

Η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε πλήρως τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, μετατρέποντας σήμερα το 47,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές.

Έτσι αυτό το μεγαλύτερο για την οικονομία της χώρας πιστωτικό ίδρυμα εκπλήρωσε τους όρους εξόδου από την εξωτερική διαχείριση. Αυτό αναφέρεται σε κοινή Δήλωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας.

Στη Δήλωση υπογραμμίζεται ότι η Κεντρική Τράπεζα αργότερα θα ενημερώσει την Τράπεζα Κύπρου ότι δεν βρίσκεται πλέον υπό εξωτερική διαχείριση και ότι τις υποχρεώσεις διαχείρισης των υποθέσεων της θα τις αναλάβει ένα προσωρινό Συμβούλιο Διευθυντών, το οποίο θα ενεργεί μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας. Όπως αναμένεται, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου.