ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σκρέκας: Kαταργούνται άδειες λειτουργίας σε 897 επαγγέλματα

Σκρέκας: Kαταργούνται άδειες λειτουργίας σε 897 επαγγέλματα

Με αναγγελία έναρξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα μπορούν πλέον να ξεκινούν τη λειτουργία τους μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Η κατάργηση των αδειών θα εξοικονομήσει 2-3 μήνες σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και περίπου 1500 ευρώ από την κατάργηση του τέλους έκδοσης.

Αυτό υποστηρίζει ο υπουργός Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Σκρέκας μετά την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που υπέγραψε στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4262/2014.

Αναλυτικότερα, μόνο με αναγγελία έναρξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα μπορούν πλέον να ξεκινούν τη λειτουργία τους μεταποιητικές επιχειρήσεις σε 103 βιομηχανικές δραστηριότητες που συνδέονται με 897 επαγγέλματα.

Πρόκειται για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης από κλάδους όπως η μεταποίηση τροφίμων, η στρωματοποιία, η κατασκευή επίπλων, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ειδών, η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για τις οποίες καταργείται η έκδοση άδειας λειτουργίας,

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης οι 103 βιομηχανικές δραστηριότητες αντιστοιχούν στο 25% των περίπου 400 δραστηριοτήτων και συνεισφέρουν κατά 14% του ΑΕΠ.