ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση του τζίρου της βιομηχανίας

Μείωση του τζίρου της βιομηχανίας

Μεγάλη μείωση κατά 9,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2014, έναντι αύξησης 0,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:
α. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων - λατοµείων κατά 6,5%, και
β. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 9,9%.
Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
• Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 5,9%.
• Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 14,2%.