ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέντε αιτήματα του ΕΒΕΠ μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας

Πέντε αιτήματα του ΕΒΕΠ μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας

Πέντε άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) προκειμένου, όπως αναφέρει, να αποκατασταθεί γρηγορότερα η ομαλότητα.

Το ΕΒΕΠ ζητά συγκεκριμένα:

1. Παράταση της προθεσμίας εξόφλησης επιταγών προς αποφυγή της μαύρης λίστας του Τειρεσία. Πρόκειται για επιταγές που σύμφωνα με το ΕΒΕΠ ίσως ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ, οι οποίες έχουν εκδοθεί και οπισθογραφηθεί από πολλές επιχειρήσεις και έχουν λήξει από 30/6 έως 20/7. Με το υπάρχον καθεστώς, οι επιταγές αυτές, θα πρέπει να εξοφληθούν, εντός 8 ημερών, από το άνοιγμα των τραπεζών, το αίτημα είναι να δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα.
2. Να επιτραπούν τα εμβάσματα για πληρωμή των προμηθευτών στο εξωτερικό με χρήση των ποσών που προέρχονται είτε από καταθέσεις μετρητών είτε από πιστώσεις που προέρχονται από το εξωτερικό.
3. Να δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις για πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες προκειμένου να πάρουν επιταγές πελατών τους, που έχουν εναποθέσει πριν το κλείσιμο των τραπεζών.
4. Να τεθεί όριο ανάληψης μετρητών από εταιρικούς λογαριασμούς όψεως για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τους δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο δεν διαθέτει, ούτε web-banking, ούτε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, προτείνεται ένα μέρος των προθεσμιακών λογαριασμών, να μετατραπούν σε λογαριασμούς Ταμιευτηρίων ή να μπορούν να μεταφερθούν σε υπάρχοντες λογαριασμούς άλλων τραπεζών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναλήψεων, αλλά και πληρωμής των υποχρεώσεων.
5. Δημιουργία υποεπιτροπών ελέγχου σε κάθε συστημική τράπεζα για τα εμβάσματα εξωτερικού και τη δυνατότητα κάθε υποκατάστημα να δέχεται το φυσικό φάκελο εισαγωγής με τα δικαιολογητικά όπως τιμολόγια, διασαφήσεις, φορτωτικές κ.ά.

Σχετικές ειδήσεις