ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Προθεσμία ενός μήνα για παλαιούς ασφαλισμένους κάτω των 62 ετών

Συντάξεις: Προθεσμία ενός μήνα για παλαιούς ασφαλισμένους κάτω των 62 ετών
InTime

Συντάξεις: Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, με έναρξη ασφάλισης πριν από το 1993, έχουν προθεσμία έναν μήνα για να βγουν στη σύνταξη με όριο ηλικίας κάτω των 62 ετών.

Το «κλειδί» είναι τα έτη που καθορίζουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Ειδικότερα στους άνδρες θα είναι σημαντικές η 25ετία, η 35ετία και η 37ετία. Στις γυναίκες υπάρχει η δυνατότητα για μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας 55, 56, 59 και 62 ετών αναλόγως τις προϋποθέσεις και το Ταμείο από το οποίο προέρχονται.

Την 1η Ιανουαρίου 2021, ωστόσο, θα γίνουν αυτόματες αλλαγές και οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα αυξηθούν κατά έξι μήνες για σύνταξη με 35ετία από Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΟ, τραπεζών και Τύπου και κατά 11 μήνες για σύνταξη με 37ετία από το Δημόσιο, με προϋπόθεση την 25ετία ως το 2010.

Την 1η Ιανουαρίου 2022, ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας στα 62 και τα 67 για την πλήρη σύνταξη, ενώ θα κλείσουν όλα τα «παράθυρα» της 35ετίας, αφού πέρα από την ηλικία των 62 ετών θα απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Με λιγότερα χρόνια, η πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, ενώ η μειωμένη με τη συμπλήρωση των 62 ετών.

Οι αλλαγές αυτές είναι σαρωτικές και θα επηρεάσουν όλα τα Ταμεία, ωστόσο, αυτοί που αφορά κυρίως το ζήτημα είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι με έναρξη πριν από το 1993. Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις να «κλειδώσουν» την έξοδο χωρίς να επηρεαστούν από τις αλλαγές του 2021 και του 2022, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το θετικό είναι πως όσοι αποχωρούν θα πάρουν αυξημένη σύνταξη, αφού σύμφωνα με τον νόμο 4670 του 2020 έχουν βελτιωθεί οι συντελεστές υπολογισμού σύνταξης μετά τα 30 έτη ασφάλισης. Έτσι, δίνονται καλύτερα ποσά σε σχέση με τις συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016).

Τα δεδομένα αυτά, μαζί με πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάστηκαν στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» σε έναν πλήρη οδηγό συντάξεων με όρια ηλικίας και ποσά για όσους προλαβαίνουν και θα υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές διατάξεις για την έξοδο.

«Παράθυρα» για σύνταξη πριν τα 62 και ποσά για ασφαλισμένους Δημοσίου

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου έχουν ως θεμελιωτική διάταξη συνταξιοδότησης την 25ετία.

Από τις 19/8/2015 και μετά, που επήλθαν σταδιακές αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης, η ηλικία που θα αποχωρήσει ο κάθε υπάλληλος καθορίζεται από τέσσερις παραμέτρους:

  1. Από τυχόν ασφάλιση πριν το Δημόσιο.
  2. Από την ημερομηνία πρόσληψης στο Δημόσιο.
  3. Από το έτος που συμπληρώνει το παλιό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
  4. Από το έτος που συμπληρώθηκε η 25ετία.
  5. Από το έτος που συμπληρώνει τα 35, 36 και 37 έτη ασφάλισης.
  6. Από το αν έχει ανήλικο τέκνο, χωρίς να εξετάζεται πότε το απέκτησε.

Στους πίνακες που παραθέτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» φαίνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με τις προϋποθέσεις.

Παράδειγμα:

  1. Ασφαλισμένος με ένσημα ΙΚΑ πριν το 1983 και πρόσληψη στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983 έχει την 25ετία (με ΙΚΑ και Δημόσιο) το 2007 και συμπλήρωσε 35ετία το 2017 και 37ετία το 2019. Μπορεί να βγει με διατάξεις 35ετίας και όριο ηλικίας 59,6 ετών εφόσον το 2017 είχε κλείσει και τα 58 (παλιά ηλικία συνταξιοδότησης). Αν έκλεισε τα 58 το 2018 θα πάρει σύνταξη στα 60. Μπορεί όμως να επιλέξει να βγει με διατάξεις 37ετίας, που τα έχει συμπληρώσει το 2019. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει κλείσει τα 55 και θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας των 59,5 ετών που αντιστοιχεί στο έτος 2019 που έχει την 37ετία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εξαγοράσει δυο έτη στρατιωτικής θητείας και συμπληρώσει την 37ετία (35+2=37) το 2017, τότε θα βγει με όριο ηλικίας 58,5 ετών.
  2. Ασφαλισμένος που ξεκίνησε την ασφάλιση κατευθείαν από το Δημόσιο με πρόσληψη στο διάστημα μεταξύ 1983-1992 και έχει 25ετία ως το 2010, άρα συμπληρώνει 35ετία το 2020, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί… με 37ετία εξαγοράζοντας στρατιωτική θητεία (35+2=37). Το όριο ηλικίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι 60,3 χωρίς να απαιτείται συμπλήρωση του 58ου έτους. Χωρίς εξαγορά θα βγει με 35ετία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει κλείσει τα 58 το 2020, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 61ο έτος.
  3. Ασφαλισμένος που έχει 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας που θα καθοριστεί βάσει της παλιάς ηλικίας συνταξιοδότησης των 52 ετών. Αν τα 52 τα έκλεισε το 2017 θα πάρει σύνταξη στα 58,5. Αν κλείνει τα 52 το 2020 πάει για σύνταξη στα 63,7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τον συμφέρει να βγει στα 62 με 40 έτη, ή να πάρει μειωμένη σύνταξη στα 56 με ποινή 115 ευρώ από το τελικό ποσό.

Όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 και 25ετία ως το 2010

Με 35ετία

Ηλικία στην 35ετία

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

ως 18/8/2015

Ανεξαρτήτως ηλικίας

Χωρίς όριο ηλικίας

ως 31/12/2015

58

58,5

το 2016

58

59

το 2017

58

59,5

το 2018

58

60

το 2019

58

60,5

το 2020

58

61

το 2021

58

61,5

το 2022

58

62 και 40 έτη

Πρόσληψη μετά την 1/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Με 37 έτη

Ηλικία στην 37ετια

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

ως 18/8/2015

Ανεξαρτήτως ηλικίας

χωρίς όριο ηλικίας

ως 31/12/2015

55

55,11

το 2016

55

56,9

το 2017

55

57,8

το 2018

55

58,6

το 2019

55

59,5

το 2020

55

60,3

το 2021

55

61,2

το 2022

55

62 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2011

Με 36 έτη

Ηλικία στην 36ετία

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

ως 18/8/2015

58

58

ως 31/12/2015

58

58,5

το 2016

58

59

το 2017

58

59,5

το 2018

58

60

το 2019

58

60,5

το 2020

58

61

το 2021

58

61,5

το 2022

58

62 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2012

Με 37 έτη

Ηλικία στην 37ετια

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

ως 18/8/2015

59

59

ως 31/12/2015

59

59,5

το 2016

59

59,9

το 2017

59

60,2

το 2018

59

60,6

το 2019

59

60,11

το 2020

59

61.3

το 2021

59

61,8

το 2022

59

62 και 40 έτη

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετών

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

έως 18/8/2015

52

έως 31/12/2015

55

το 2016

56,9

το 2017

58,5

το 2018

60,2

το 2019

61,1

το 2020

63,7

το 2021

65,3

το 2022

67

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετών

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

έως 18/8/2015

55

έως 31/12/2015

56,6

το 2016

58

το 2017

59,6

το 2018

61

το 2019

62,6

το 2020

64

το 2021

65,6

το 2022

67

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Ετη υπηρεσίας

Ηλικία συνταξιοδότησης

Με 25ετία το 2010 (άνδρες)

60

Με 25ετία το 2010 (γυναίκες)

55

Με 25ετία το 2011 (άνδρες -γυναίκες)

56

Με 25ετία το 2012 (άνδρες -γυναίκες)

58

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ 33,5 ΩΣ 40,11 ΕΤΗ

Ετη και μήνες ασφάλισης

Μισθός 1.000€

Μισθός 1.300€

Μισθός 1.500€

Μισθός 2.500€

Τι σύνταξη παίρνουν (1)

Τι θα έπαιρναν (2)

Αύξηση

Τι σύνταξη παίρνουν

Τι θα έπαιρναν

Αύξηση

Τι σύνταξη παίρνουν

Τι θα έπαιρναν

Αύξηση

Τι σύνταξη παίρνουν

Τι θα έπαιρναν

Αύξηση

33,5

718

697

21

818

791

27

884

853

31

1.218

1.166

51

34

732

706

26

837

803

34

906

867

39

1.254

1.190

65

37,1

810

758

52

937

870

68

1.023

944

78

1.448

1.318

131

37,8

825

768

57

957

883

74

1.045

960

85

1.486

1.344

142

38

833

774

59

968

891

77

1.058

969

89

1.507

1.359

148

40

884

812

72

1034

940

94

1.134

1.026

108

1.634

1.454

180

40,5

886

820

66

1037

951

86

1.137

1.039

99

1.639

1.475

165

40,11

889

830

58

1040

964

76

1.141

1.054

88

1.646

1.500

146

(1). Σύνταξη που παίρνουν με τον καινούργιο νόμο 4670/2020

(2). Σύνταξη που θα έπαιρναν με τον προηγούμενο νόμο 4387/2016.

* Ποσά σύνταξης μικτά.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα σήμερα: Νέο αρνητικό ρεκόρ με 562 διασωληνωμένους, 101 θανάτους και 2.135 νέες μολύνσεις