ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθεροποίηση της ζήτησης για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια βλέπουν οι ελληνικές τράπεζες

Σταθεροποίηση της ζήτησης για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια βλέπουν οι ελληνικές τράπεζες
INTIME

Η ζήτηση για δάνεια αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά στο προσεχές τρίμηνο αναμένεται να παραμείνει σταθερή, συνεχίζοντας την τάση του τελευταίου τριμήνου του 2020.

Ως προς τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται και αυτά να παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021. Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά στα δάνεια προς επιχειρήσεις, στο τέταρτο τρίμηνο του 2020, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, παρ’ όλο που το περιθώριο επιτοκίου των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια και για τα δάνεια υψηλότερου κινδύνου παρουσίασε μικρή κάμψη.

Η συνολική ζήτηση δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση ως ένα βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση τόσο των μακροπρόθεσμων όσο και βραχυπρόθεσμων δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ως ένα βαθμό.

Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.