ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ λογιστές, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες

Ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ λογιστές, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες

Το 2021 είναι κομβικό έτος για την αναβάθμιση του εποπτικού έργου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Βάσει της νομοθεσίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του ξεπλύματος χρήματος από λογιστές, φορολογικούς συμβούλους, κτηματομεσίτες (όταν εμπλέκονται σε συναλλαγή άνω των 10.000 ευρώ) και εμπόρους αγαθών υψηλής αξίας (όταν εμπλέκονται σε συναλλαγή άνω των 10.000 ευρώ).

Στη θεωρία η ΑΑΔΕ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 18.000 φοροτεχνών, πάνω από 2.000 λογιστών, 4.000 κτηματομεσιτών και άνω των 800 εμπόρων πολύτιμων αγαθών. Στην πράξη, οι έλεγχοι αυτών των επαγγελματιών από την ΑΑΔΕ ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένοι.

Μέχρι και πρόσφατα η ΑΑΔΕ δεν επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, αλλά στα βασικά αδικήματα που γενούν το «μαύρο» χρήμα, ήτοι στα φορολογικά εγκλήματα και στη φοροδιαφυγή, ενώ «παρεμπιπτόντως» εντόπιζε τις υποθέσεις ξεπλύματος.

Στη βάση των εν λόγω ελέγχων η ΑΑΔΕ αξιοποιούσε πληροφορίες που είχε συλλέξει μέσω των φορολογικών δηλώσεων, τις συνδύαζε με αναφορές ύποπτων συναλλαγών που λάμβανε από την Αρχή για το Ξέπλυμα και τις διασταύρωνε με στοιχεία του Κτηματολογίου. Έτσι, εντόπιζε κυρίως τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από κάθε συναλλαγή και το ξέπλυμα χρήματος μέσω συναλλαγών σε ακίνητα.

Η φορολογική διοίκηση βρίσκεται τώρα σε φάση μετάβασης , ώστε να υιοθετήσει από εφέτος μια προληπτική προσέγγιση στις οντότητες που εποπτεύει για ξέπλυμα. Σε αυτό θα βοηθήσει η τεχνολογία.

Από τα μέσα του 2021 όλες οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ δεδομένα συναλλαγών ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον παραλήπτη του τιμολογίου, τα μέσα πληρωμής, την αξία του περιουσιακού στοιχείου, τις πληροφορίες των συμβαλλομένων μερών κ.λπ.

Αξιοποιώντας αυτή τη βάση δεδομένων και σε συνδυασμό με πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω ελέγχων η φορολογική διοίκηση θα εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης κινδύνων και θα επιλέξει υποθέσεις που θα ελεγχθούν με βάση διάφορα κριτήρια κινδύνου σε εξαμηνιαία βάση.

Έτσι, η ΑΑΔΕ θα δημιουργήσει μια μορφή προληπτικής εποπτείας κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δίνοντας έμφαση στους ελέγχους δέουσας επιμέλειας των λογιστών, των φορολογικών συμβούλων, των κτηματομεσιτών και των εμπόρων πολύτιμων αγαθών.

Στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει μέσα στο 2021 ελέγχους σε 25 λογιστές / φορολογικούς συμβούλους, σε 20 κτηματομεσίτες και σε πέντε εμπόρους αγαθών υψηλής αξίας .

Ροή Ειδήσεων