ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυβερνητική πρωτοβουλία για βελτίωση της θέσης της Ελλάδος στην κατάταξη Doing Business

Κυβερνητική πρωτοβουλία για βελτίωση της θέσης της Ελλάδος στην κατάταξη Doing Business

Τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδος στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business, όπου γίνεται μια κατάταξη των χωρών του κόσμου με βάση κριτήρια ευκολίας άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κάθε χώρα, επιδιώκει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η Ελλάδα βρίσκεται συνολικά σήμερα στην 79η θέση μεταξύ 190 χωρών, έχοντας υποχωρήσει κατά 19 θέσεις από το 2015, όταν βρισκόταν στην 60η θέση.

Για να αλλάξει αυτή την εικόνα, η κυβέρνηση ξεκίνησε ειδική διαβούλευση με την Παγκόσμια Τράπεζα και συνέστησε ειδική ομάδα εργασίας.

Το έργο της ομάδας εργασίας ξεκίνησε χθες, 17.3.2021 και ολοκληρώνεται στις 31.12.2021, δύναται δε να παραταθεί εφ' όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Έργο της ομάδας είναι οι εργασίες επεξεργασίας, σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης της δράσεων για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των δεικτών «Doing Business» και συγκεκριμένα:

  • Η χαρτογράφηση σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα των επιμέρους πεδίων που χρήζουν βελτίωσης.
  • Η επεξεργασία των προτάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, η υιοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων, η παρακολούθηση και βελτίωση της εφαρμογής του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και η επικοινωνία τους στους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς.

Να σημειωθεί πως η συνολική φορολογική επιβάρυνση είναι ένας δείκτης που επιδρά πολύ στην κατάταξη της Ελλάδος. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση στη χώρα μας ανέρχεται σε 52% των κερδών (έναντι 40% στη μέση χώρα του ΟΟΣΑ), ο φόρος επί των κερδών σε 23% (έναντι 15% στον ΟΟΣΑ) και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε 28,3% (έναντι 23,5% στον ΟΟΣΑ).

Ρoή Ειδήσεων